Hargita megye bemutatása
Hargita megye az ország központi részén, az Erdélyi-medence és a Keleti-Kárpátok találkozásánál terül el. Ezt a gyönyörű tájegységet az évmilliók során tengerekben, tavakban és szárazföldön lerakódott, valamint a vulkáni tevékenység során felszínre ömlött változatos összetételű kőzetek gazdag világa alkotja.

Időrendben haladva a megye legidősebb egysége a kristályos-mezozoikumi öv, amely a Besztercei-, Gyergyói- és részben a Csíki-havasokban, s a Persány hegységben van jelen. Érdekes kőzetvilág tárul elénk a Gyergyói-havasok központi részén, felszínen található ditrói nefelinszienit  tömzsben, amelynek egyik érdekessége a kékes színű szodalitos szienit. Korábban ditroitnak   nevezték.  Az uralkodóan gneiszok, kvarcitok, szericites és csillámpalák alkotta kristályos hegyvonulat dísze, koronája a földtörténeti középkor meleg  sekély tengereiben képződött mészkőszirtek. Ebben a páratlan szépségű vonulatban alakultak ki a Vereskő, Vithavas, Békás-szoros, Fekete- és Nagy-hagymás, Egyeskő, Öcsém, Terkő, Naskalat sziklaalakzatai,amelyet gyakran neveznek Csíki Alpoknak is, valamint a homoródalmási Vargyas-szurdok barlangrendszere. A fehér mészkősziklák ölelésében alakult ki a térség egyik leglátványosabb suvadásos tava a Gyilkos-tó, amelyből intő jelként állnak ki a hajdani fenyőerdő csonkjai, figyelmeztetve a természet erejére. Időben a  soron következő egység a flis- vagy kárpáti homokkőöv, amely Hargita megye keleti peremén húzódó Csíki-havasok lapos, egyenletes csúcsmagasságú gerincét építi fel, de foltokban megjelenik a Persány hegységben is. Hargita megye délnyugati csücskét az Erdélyi medence, túlnyomórészt a harmadidőszak tengeri üledékei alkotják. A folyók szabdalta Sóvidéki-, Udvarhelyi- és Homoródi-dombság suvadásos gerincei, agyagból, márgából, homokkőből, kevés mészkőből és vulkanikus eredetű dési tufából állanak. Ezekben a rétegekben halmozódtak fel a nagy értékű földgáz és kősótelepek. Parajdon, a Sóháta nevű helyen, a felszínre préselődő sódiapíron látványos karrosodott felszín alakult ki. A hegy gyomrában, hatalmas trapéz alakú bányaüregek, várják  a gyógyulni vágyó embereket.

 A megye gerincét képezi a közel 170 km hosszú Kelemen-Görgényi-Hargita vulkáni vonulat. A Kelemen-havasok gleccservájta gerince Hargita megye egyben legmagasabb tája (Rekettyés csúcs 2021 m). Itt található egyetlen gleccser tavunk, a Jézer. A Kelemen lábánál kanyargó csodálatos Maros völgye és Libán hágó között sorakoznak a Fancsal kalderája, a Mezőhavas, a Somlyó, a Délhegy kúpjai. A Hargita-hegységet északról dél fele haladva a Osztoros, Fertő, Madarasi Hargita, Nagykő-bükk, Kakukkhegy, Piricske és Csomád vulkáni építményei alkotják. A legdélebbi, egyben legfiatalabb Csomád tűzhányó kettős kráterében kialakult Mohos tőzegláp és a Szent Anna-tó, a tájegység legszebb dísze és egyben leglátogatottabb turisztikai látványossága is a megyének. Közép-Európa egyetlen  vulkanikus tavát magába foglaló kráter utolsó kitörése valamikor 10000 évvel ezelőtt következhetett be. Joggal mondják a szakemberek , hogy a Csomád-hegység  vulkánjait az ősember is látta füstölögni és nem kialudt, hanem csak egy alvótűzhányó. A kráterekben  az ország legszebb havasai,  tőzeglápjai, az Ördögtó, Lucs és a Mohos szibériai tajgára emlékeztető képe fogadja a látogatót, ahonnan a barna medve sem hiányzik. A tengerszemekkel  ékesített lápok,a  ritka jégkorszaki maradvány növények élőhelyei is. A vulkáni vonulat nyugati peremét gallérszerű, törmelékes vulkáni kőzetekből álló folyók szabdalta fennsík a Láz kíséri, ahol csodálatos tanyavilággal találkozik a kiránduló.

 A vulkáni utóműködéseknek köszönhetően, Hargita megye a világ egyik szénsavas ásványvizekben leggazdagabb vidéke. A több mint ezer „borvízforrás” és száraz széndioxid feltörés, mofetta, vagy a helyiek szerint büdös-gödör és az ezek köré kialakult több mint száz helyi és országos érdekeltségű fürdőhely csalogatja a tájegységet felkereső turistákat és kutatókat. Az úgynevezett „BORVÍZÚTON” járhatják be Borszék, Maroshévíz, Csoma-falva, Csíkszenttamás, Hargitafürdő, Csíkszépvíz, Csíkszereda, Csíkszentkirály, Tusnád, Tusnádfürdő, Kászon, Kirulyfürdő Nádasszék, Szejke, Homoródkarácsonyfalva, Korond, Parajd stb. fürdőit, gyógyító szénsavas, sós, és büdös, vagy kénhidrogénes forrásait. A világban Hargita megye „nagykövetei” a nagy múltra  visszatekintő Borszék, a gyergyóújfalvi Új Hargita, a csíkszeredai Hargita Forrás, a Csíkszentkirályi Hargita Tiva, Hargita Gyöngye és Tusnád palackozott vizei.

A Hargitától nyugatra a Kisküküllő, Nagyküküllő,Nagyhomorod, és Kishomoród mentén enyhébb az időjárás, mint a megye keleti hegyközi medencéiben. Az Udvarhely-széki dombság nagy kiterjedésű gyümölcsöseiből származik a tájegység legjobb vendégcsalogató szilvapálinkája és szilvaíze.

Az 1968-ban megalakított Hargita megye két hagyományos néprajzi tájegység, székely szék-Udvarhelyszék és Csíkszék- területét foglalja magába.. A megye nyugati részén található, „anyaszékként” is emlegetett Udvarhelyszék része Keresztúr fiúszék, Szitás-keresztúrnak is nevezett  Székely-keresztúr központtal. A korábban ide tartozó Bardóc-széket  Kovászna  megyéhez csatolták a megyésítéskor. A történelmi  Csíkszékhez tartozik Gyergyószék és Kászonszék. Csíkszék központja, egyben a mai Hargita megye székhelye is, Csíkszereda.

Ez a hatalmas erdőségekkel borított  táj, már ősidők óta lakott terület. Ezt bizonyítják, a mai települések határában, a pattintott és csiszolt kőkorszakból, valamint a réz-, bronz, és vaskorból származó leletek nagy mennyisége és a bércek ormán álló várak sokasága. (csíkszeredai Mikó vár, tusnádi  Vártető, a székelyudvarhelyi Székely támadt vár,r ákosi Bogát vár, Firtos vára, a csíkkarcfalvi Vártemplom, a székelyderzsi Templomerőd stb.) Ugyancsak fellelhetők a különböző vándornépek tárgyi hagyatéka is. Mivel Hargita megye területén fontos útvonalak haladnak át, ezért sokat szenvedett e vidék embere. A Tölgyesi-, Gyimesi-, Tusnádi-szorosakon és Úz völgyén többször betörő besenyő, török és tatár seregek perzselték fel a vidéket. Ennek ellenére a székközpontokban Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Csíkszeredában (Csíksomlyón) Gyergyószentmiklóson fontos céh és oktatási központok alakultak ki, ahol hatalmas és impozáns középületeket emeltek. Sok híres embert nevelt ez a vidék a világnak.

A megye vallási világát tanulmányozva feltűnik, hogy milyen sok felekezet, katolikus, református, unitárius, evangélikus, ortodox, stb. lakja e vidéket, békés egyetértésben.

Meg kell említenünk, hogy a Csíksomlyói a pünkösdi búcsúra, minden évben több százezer ember zarándokol el. Ezért is került kijelölésre Európa különböző Mária kegyhelyeit összekötő zarándokút, a Mária út meghosszabbítása a Csíksomlyói Nagyboldogasszony lábáig.

Igen gazdag néphagyománnyal, értékes népművészettel rendelkezik a Hargita megyei székely-magyar, csángó, román és cigány közösség. Ezt a gazdagságot jól szemléltetik Haáz Ferenc Rezső sorai: „ a népművészet tulajdonképpen összessége mindannak, ami a nép lelkében termett szóban, mint népköltészet, dalban, mint népdal, mozdulatban, mint néptánc, formában és színben, mint népi díszítőművészet jut kifejezésre.”

A megyét járó embernek inkább feltűnik településeink épített öröksége, a „székely ház”, a „székely kapu”, dombon álló fehér tornyú, kazettás mennyezetű, Szent László freskókat rejtő templomaink nagy száma. Országszerte, és nemcsak ismertek a régi hagyományokat tovább vivő kézműves termékeink gazdagsága, rakottasok, varrottasok, Korond színes cserepei, Csík hagyományos terrakotta főzőedényei, zöld-mázas vagy virágdíszes kályhacsempéi. A vidékünkön élő faművesség se lebecsülendő, ha csak a dúsan faragott és festett udvarhelyszéki székely-kapukat, a korondi zászlós kopjafákat, vagy Csík mértani pontossággal megszerkesztett ácsolt kapuit, Kászonszék jellegzetes tulipándíszes gyalogkapuit, Gyergyószék hagyományos deszkából kivágott mintákat magánhordozó fenyőből felállított kapuit említjük. A faragott székely kapukat, gyakran díszítik  még a  kőkorszakból  örökölt székely rovásírásos Á.B.C  betűivel rótt  tömör feliratok.ABONARE
NEWSLETTER
Név
E-mail
 
Küldés

POLGÁROK TELEFONJA
televerde_92
08008-66.986

ONLINE REKLAMÁCIÓK

petitie_60
PROBLÉMÁJA VAN?
CLICK IDE

ÉRTESÍTSEN, HA KORRUPCIÓT ÉSZLEL

red_phone_47

HÍVJA A KÖVETKEZŐ ZÖLDSZÁMOT
0800-806-806

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT

mobil_153

MOBILTELEFONON