AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  13:30  Numar vizualizari:  6202

MINISTERUL MEDIULUI 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: DOMOKOS LÁSZLÓ JÓZSEF

 

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Strada  Marton Aron  nr.43,

Cod poştal 530 211,

Telefon: 0266/371.313, 0266/312.454

Fax: 0266/310.041; 

E-mail: office@apmhr.anpm.ro

Adresă web: http://apmhr.anpm.ro

Programul cu publicul: zilnic înte orele 8:30 şi 16:30

Program de audienţe: marţi înte orele 12:00 şi 15:00;

                                    miercuri înte orele 8:30 - 18:30.

            Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 1000 din 27 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu completările şi modificările anterioare.

              Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita (APM) este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat, şi aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din cadrul Ministerului Mediului.

        Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în subordine 42 de agenţii judeţene pentru protecţia mediului, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean. Astfel, APM Harghita are următoarele atribuţii principale:

-          emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite;

-          asigură operarea staţiilor de monitorizare automată a calităţii aerului şi a      radioactivităţii mediului;

-          efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului;

-          asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii  aerului şi întocmeşte inventarul local de emisii;

-          elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;

-          verifică modul de implementare a proiectelor de tip „Implementare în comun";

-          colectează date şi elaborează rapoarte privind emisiile de poluanţi provenite in activităţile cu impact semnificativ asupra mediului;

-          realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiile de mediu la nivel judeţean;

-          participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor;

-          asigură identificarea, promovarea şi monitorizarea implementării proiectelor prioritare din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului;

-          atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie;

-          asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie şi elaborează măsurile minime de conservare;

-          monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;

-          implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

-          realizează lista siturilor contaminate şi aprobă programele de remediere;

-          asigură accesul publicului la informaţia de mediu;

-          asigură şi contribuie la aplicarea procedurilor privind evaluarea de mediu în domeniul său de competenţă şi emit documentele prevăzute în aceste cazuri: avizul, acordul sau autorizaţia de mediu după caz. 


                        Servicii publice furnizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita

-          emite sau respinge acordul de mediu solicitat în urma parcurgerii etapelor procedurale stabilite potrivit legii pentru proiectele care necesită autorizaţie de construcţii;

-          emite/reînnoieşte/revizuieşte autorizaţia de mediu după caz, atât pentru  activităţile noi, cât şi pentru cele în desfăşurare şi care se regăsesc în anexa 1 a Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1798/2007;

-          emite avize de mediu pentru PUZ-uri şi PUD-uri aparţinând aceleiaşi localităţi, cu informarea prealabilă a agenţiei regionale pentru protecţia mediului;

-          buletine de informare ale publicului cu privire la calitatea aerului;

-          elaborează rapoarte privind starea postate pe pagina web la rubrica „starea mediului”;

-          efectuarea, la cerere de măsurători şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu/elementelor de mediu;

-          răspunde informaţiilor de solicitate de persoanele fizice şi juridice;

-          informează persoanele fizice şi juridice şi a autorităţilor publice cu privire la Programul „Casa Verde”, preluarea dosarelor, semnarea contractelor şi transmiterea actelor la Administraţia Fondului pentru Mediu.


            Servicii on-line detaliate (informaţii privind documentele emise: avize, acorduri, autorizaţii, decizii, baza legală care reglementează emiterea acestor documente, formularele necesare atât la solicitarea acestor documente cât şi la emiterea lor, etc ) sunt oferite pe pagina web a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita http://apmhr.anpm.ro/, la rubrica „ Reglementări”.      

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita este partener în cadrul proiectului LIFE 08NAT/RO/000500: „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali”, alături de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL