CASA JUDETEANĂ DE PENSII HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  12:42  Numar vizualizari:  10551

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Casa Naţională de Pensii Publice şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

CASA JUDETEANĂ DE PENSII HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: BÁN KATALIN

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Str. Kossuth Lajos nr.94,

Cod poştal 530140

Telefon: 0266/371204

Fax: 0266/372612

Email: office@cjphr.ro

Adresa web: www.cjphr.ro

Programul de audienţe:

Director executiv:miercuri între orele 9:00 şi 13:00

Director executiv adjunct economic (Direcţia economică şi evidenţă contribuabili):

                                                                                                                              marţi între orele 9:00 şi 13:00

Director executiv adjunct pe probleme de pensii (Direcţia stabiliri şi plăţi prestaţii):

                                                                                                                             miercuri şi joi între orele 9:00 şi 13:00

Programul de relaţii cu publicul: luni - joi între orele 8:00 şi 16:00

                                                             vineri între orele 8:00 şi 14:00

Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii Justiţiei Sociale.

Casa Naţională de Pensii Publice are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică

Casa Judeţeană de Pensii Harghita este organizată şi funcţionează ca serviciu public în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Hotărârii de Guvern numărul 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP.

Casa Judeţeană de Pensii Harghita asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Harghita se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

Atribuţiile Casei Judeţene de Pensii Harghita

 Casa Judeţeană de Pensii Harghita are în principal următoarele atribuţii:

          - asigură evidența la nivel teritorial a conrtibuabililor sistemului public de Pensii;

          - furnizează datele necesare pentru certificarea de către CNPP a stagiului de cotizare și a punctajului realizat de către fiecare asigurat din evidență;

          - stabilește cuantumul drepturilor de asigurări sociale și efectuează plata acestora,conform legii

          - stabilește și plătește îndemnizații și alte drepturi prevăzute de legi speciale, finanțate de la bugetul de stat

          - coordonează și controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă

          - stabilește și plătește drepturile,conform legii,pentru beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.


Servicii publice furnizate:

a) Stabilirea,conform legii,a pensiilor și a îndemnizațiilor prevăzute de legi speciale, recalcularea pensiilor,în baza documentelor justificative anexate cererii de recalculare. Serviciile sunt oferite de Serviciul stabiliri prestații,telefon 0266-371204,0266-311703, int.142,155,166

b) Plata pensiilor și a îndemnizațiilor prevăzute de legi speciale,acordarea ajutoarelor de deces. Aceste servicii sunt oferite de Compartimentul plăți prestații,telefon 0266-371204, 0266-311703,int.162,157

c) Acordare bilete de tratament – se efectuează de către Compartimentul bilete de tratament, telefon 0266-371204,0266-311703,int.148

d) Evidența stagiilor de cotizare realizate de asigurații sistemului public de pensii din evidența CJP Harghita,încheierea de contracte de asigurări sociale(în cazul persoanelor care doresc să se asigure în sistemul public de pensii sau să-și completeze venitul asigurat), eliberarea de adeverințe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu realizat. Aceste servicii sunt oferite de Serviciul evidență contribuabili,telefon 0266-371204, 0266-311703,interior 110,111.

e) Acordarea diferitelor prestații,conform legii,pentru beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale,telefon 0266-371204,0266-311703,interior 118

f) Evaluarea capacității de muncă,în vederea încadrării în grad de invaliditate – este necesar pentru obținerea,conform legii,a pensiei de invaliditate,în cazul în care asiguratul și-a pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obișnuite sau ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.Evaluarea capacității de muncă de face la cabinetele teritoriale de expertiză medical.În cadrul Oficiului județean de expertiză medicală funcționează următoarele cabinet teritoriale:

 

Nr.

Număr cabinete de expertiză medicală a capacităţii de muncă

Localitate*

 

Locația în care își desfășoară activitatea  cabinetul/cabinetele de expertiză medicală (sediul casei județene de pensii/spital/policlinică

/alte spații**)

 

 
 
 

1.

2 cabinete

Miercurea Ciuc

Policlinică, telefon  0266-371202

 

2.

1 cabinet

Odorheiu-Secuiesc

Policlinică,telefon  0266- 212186

 

3.

1 cabinet

Gheorgheni

policlinică

 

4.

1 cabinet

Topliţa

Spital,telefon 0266-342432

 

 

 

 

 

 

 

Oficiul judeţean

Miercurea-Ciuc

Policlinica, telefon  0266-371202

 

4. Servicii publice oferite online

 -      prin adresa electronică office@cjphr.ro respectiv pagină de web  www.cjphr.ro Casa Judeţeană de Pensii Harghita rezolvă sesizări şi reclamaţii potrivit competenţelor legale;

-        pe adresa de web: www.cjphr.ro pot fi găsite informaţii utile pentru beneficiarii sistemului public de pensii cu privire la actele, condiţiile necesare, obţinerii serviciilor şi prestaţiilor acordate, serviciile/prestațiile acordate,condițiile de acordare,documentele necesare obținerii, formularele care se depun în vederea obținerii acestora, noutăți și informații utile pentru asigurați/pensionari, informații privind programul de funcționare al instituției,programul de relații cu publicul,programul de audiențe, în secțiunea Întrebări și răspunsuri persoanele interesate pot adresa diferite întrebări legate de condițiile de acordare a prestațiilor,stadiul soluționării cererilor depuse la CJP Harghita,etc.

 CNPP are un portal pentru furnizarea serviciilor electronice(www.cnpp.ro), disponibil utilizatorilor autentificaţi și oferă :

• servicii electronice pe zona de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

• servicii electronice pe zona de evidență contribuabili(vizualizarea unor informații referitoare la stagiile de cotizare realizate,viramente pilonul II.,istoricul carierei).ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL