Apostila

ACTELE ADMINISTRATIVE PE CARE SE APLICĂ APOSTILA ÎN CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI

 

 

Nr. 
crt.
Denumirea 
actului
Observaţii
1 Certificat de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de deces, extrase din Registrele de stare civilă) În original, model nou emis începând cu 01.01.1998. Schimbarea se face la oficiile unde sunt păstrate actele de stare civilă.
2 Certificat de cazier judiciar În original, eliberat de secţia de poliţie în raza căreia domiciliază solicitantul sau de Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. ştefan cel Mare nr.13-15 sector 2 Bucureşti.
3 Adeverinţă prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român În original, eliberată de formaţiunile judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv Direcţia Generală de Evidenţă Informatică a Persoanei, str.Obcina Mare nr.2, sector 6 Bucureşti.
4 Adeverinţă prin care se atestă vechimea în muncă (conform înscrierii din cartea de muncă) Vizată în prealabil de Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Serviciul de specialitate din str. George Vraca nr.9, sector 1 Bucureşti.
5 Acte de studii:
  • din învăţământul preuniversitar, vizate de Inspectoratul şcolar Judeţean
  • din învăţământul superior, vizate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a diplomelor (str. Gen. Berthelot nr.28-30, sector 1 Bucureşti, telefon:021-3157430 int.498 şi 328)
  • din unităţile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării
În original, vizate în prealabil de ministerul emitent.
6 Acte cu caracter medical În original, vizate în prealabil de Direcţia de Sănătate Publică Harghita
7 Adeverinţă de calificare în diferite meserii În original, vizată în prealabil de Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Harghita
8 Certificat de botez/cununie În original, vizat în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a municipiului Bucureşti.
9 Brevete de turism Autoritatea Naţională pentru Turism

 

Notă: 
  • actele de studii din domeniile medicină, arhitectură şi orice specializare în inginerie nu mai necesită apostilare pentru scopuri profesionale, pentru Italia. În scop academic rămân valabile procedurile de apostilare;
  • actele de studii din domeniul medicină nu mai necesită apostilare pentru scopuri profesionale, pentru Spania. În scop academic rămân valabile procedurile de apostilare;
  • în cazul solicitării exprese din partea unor state în care urmează a fi utilizat Certificatul de competenţă privind accesul la ocupaţia de transportator rutier de marfă şi transportator rutier de călători, de a purta şi apostilă, aceasta se va aplica de către Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita, după verificarea prealabilă la Agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române.
  • În vederea verificării actelor de studii universitare şi postuniversitare pentru care se solicită eliberarea apostilei, menţionăm că solicitanţii pot depune dosarele la sediul oricărei instituţii de invăţământ superior de stat sau la registratura Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

ANUNT PRIVIND PROCEDURA APOSTILARII ACTELOR NOTARIALE PRECUM SI SUPRALEGALIZAREA DE CATRE CAMERELE NOTARILOR PUBLICI - ADRESELE SEDIILOR PRINCIPALE SI SEDIILOR JUDETENE SI PROGRAMUL DE LUCRU

Incepand cu data de 26 noiembrie 2010, Camerele Notarilor Publici vor avea in competenta procedura apostilarii actelor notariale (prevazute la art.1 alin.2 lit.c) din Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine adoptata la Haga la 5 octombrie 1961) precum si supralegalizarea; 

Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.
Legea 202/2010Mica reforma a Justitiei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010

Art. V
Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

"Art. 2
Autoritatile romane competente sa aplice apostila prevazuta la art. 3 alin. (1) din Conventie sunt: tribunalele pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. a) si d), camerele notarilor publici pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. c) si prefecturile pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. b)."

http://www.uniuneanotarilor.ro/

PRIN COMPLETAREA ŞI SEMNAREA FORMULARULUI TIPIZAT DE CERERE, SOLICITANTUL ÎŞI DĂ ACORDUL CU PRIVIRE LA COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL