Buletin informativ

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 lansează o nouă viziune pentru economia Europei în următorul deceniu, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice, pentru a genera o creştere economică şi o ocupare sporită a forţei de muncă care să ajute la relansarea economică şi financiară a Uniunii. Noua strategie se concentrează asupra următoarelor domenii-cheie: cunoaştere şi inovare, o economie mai viabilă, un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi incluziune socială.

Consiliul European din 25-26 martie 2010 a agreat cadrul general al noii strategii Europa 2020 precum şi o serie de obiective cuantificabile ale acesteia.

 

Obiectivele Strategiei Europa 2020 sunt:

 

1. obiectivul de a se ajunge la rata de ocupare a forţei de muncă de 75% pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani,

2. îmbunătăţirea condiţiilor pentru cercetare şi dezvoltare, în special pentru ca nivelurile combinate ale investiţiilor publice şi private din acest sector să ajungă la 3% din PIB;

3. reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelurile din 1990; creşterea ponderii surselor regenerabile în consumul final de energie până la 20%; şi urmărirea unei creşteri cu 20% a eficienţei energetice;

4. îmbunătăţirea nivelurilor de educaţie, în special prin fixarea obiectivului de reducere sub 10% a ratei de părăsire  timpurie a şcolii; şi creşterea la cel puţin 40% a ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie terţiară;

5. promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, până în 2020.

Concluziile Consiliului European din iunie 2010 au subliniat necesitatea finalizării ţintelor naţionale, astfel încât acestea să fie reflectate în Programele Naţionale de Reformă care vor fi prezentate în toamna anului 2010. 

Consiliul European a reafirmat importanţa identificării şi înlăturării celor mai importante blocaje macrostructurale în funcţionarea Pieţei Interne, ca şi a obstacolelor – fizice sau legislative - din alte domenii.

Concluziile Consiliului European din iunie 2010 recunosc rolul Politicii Agricole Comune si Politicii de Coeziune în susţinerea obiectivelor de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă ale noii strategii, ceea ce reprezintă un succes din perspectiva României.

Liderii europeni au andosat, la Consiliul European din iunie 2010,  liniile directoare integrate pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii, precum şi pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre. Acestea vor fi adoptate formal ulterior, în urma exprimării opiniei Parlamentului European.

România consideră că Strategia Europa 2020 trebuie să devină cadrul de consolidare a Pieţei interne. În acest sens, susţine importanţa înlăturării obstacolelor din calea funcţionării pieţei interne, în special a celor privind infrastructura şi libera circulaţie a forţei de muncă.

Rolul dimensiunii externe a Strategiei Europa 2020 este esenţial pentru asigurarea unui răspuns adecvat al Uniunii la provocările generate de globalizare. Este nevoie de susţinerea unei poziţii ferme a UE asupra unor teme de interes deosebit, cum ar fi nivelul emisiile de carbon, reglementarea pieţelor financiare, securitatea energetică şi dreptul proprietăţii intelectuale. 

 Informatii suplimentare pot fi consultate accesand linkurile de mai jos:

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Reprezentanţa în România a Comisiei Europene

Comisia Europeană

 

 
ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL