Prezentarea judeţului Harghita

Judeţul Harghita este situat în partea centrală a Carpaţilor Orientali, acolo unde lanţul vulcanic Călimani-Gurghiu-Harghita este despărţit de marile depresiuni intramontane, udate de apele Mureşului şi Oltului ce-şi au aici izvoarele, unde străjuie culmile împădurite ale Munţilor Giurgeului, Hăşmaşului şi Ciucului, în partea estică a podişului Transilvaniei. Fiind al treisprezecelea din România ca mărime, judeţul se întinde pe o suprafaţă de 6638,9 km, reprezentând 2,8% din teritoriul ţării. Judeţul Harghita este aşezat în partea centrală a ţării şi se învecinează cu judeţele Neamţ şi Bacău la Est, Covasna şi Braşov la Sud; Mureş la Vest şi Suceava la Nord.


Clima este caracteristică zonelor intramontane, cu ierni geroase, de durată mai lungă şi veri relativ calde. Datorită frecventelor temperaturi minime înregistrate în perioada anului în localităţile Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Topliţa şi mai ales Joseni (-38°C în 1963), judeţul Harghita este supranumit "Polul românesc al frigului". Numărul zilelor de îngheţ ajunge, în medie anual, la 160. Sunt frecvente îngheţurile târzii de primăvară (uneori chiar şi în lunile mai-iunie) şi cele timpurii de toamnă, începând chiar din septembrie.


Principala caracteristică a reliefului constă în predominarea ţinuturilor muntoase, acestea ocupând peste 60% din teritoriul judeţului. Se disting 3 unităţi principale de relief: munţi cu altitudine până la 2000 m, dealuri cu altitudini medii de circa 800 m şi depresiuni intramontane şi intercolinare cu altitudini între 400 şi 800 m. Relieful muntos se grupează în două lanţuri paralele pe direcţia NV - SE. În partea centrală sunt situate lanţurile vulcanice ale munţilor Gurghiului (cu vârful Prisca, 1777 m), munţii Harghita Centrali (cu vârful Harghita Mădăraş1801 m) şi munţii Harghita de Sud (cu vârful Cucu 1558 m).


ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL