Programe de finantare

Între anii  2000 - 2006, Uniunea Europeană a creat trei instrumente financiare menite să sprijine statele candidate din Europa Centrală şi de Est în eforturile acestora de pregătire pentru aderare. Acestea au fost: Phare, Ispa şi Sapard.

Fondurile Structurale sunt fonduri post-aderare alocate de către Uniunea Europeană pentru reducerea disparităţilor economice dintre ţările europene şi ţările nou aderate. Aceste fonduri sunt o continuare a fondurilor de pre-aderare, care la noi în ţara s-au derulat prin intermediul programelor Phare, ISPA, Sapard.

Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute sub denumirea de Fonduri structurale, respectiv:

 • Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), care susţine dezvoltarea economică durabilă prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum: cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informatională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie;
 • Fondul Social European (FSE), care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a firmelor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării;
 • Fondul de Coeziune (FC), prin care se finanţează: proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile, precum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.

şi două Acţiuni Complementare (care continuă programul SAPARD):

 • Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rurală (FEADR), care finanţează investiţii pentru creşterea competitivităţii în agricultură şi silvicultură, protecţia mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural;
 • Fondul European pentru Pescuit (FEP), care susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este preponderent.

Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt:

 • Obiectivul Convergenţa: promovează dezvoltarea şi ajustările structurale ale regiunilor care înregistrează întrâzieri în dezvoltare.  Este finanţat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune;
 • Obiectivul Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă: sprijină regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă.  Este finanţat de FEDR şi FSE;
 • Obiectivul Cooperare teritorială europeană: sprijină regiuni, judeţe şi zone transnaţionale. Este finanţat de FEDR.

Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale in cadrul Obiectivului "Convergenta", 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului "Cooperare Teritorială Europeană".

Domenii de interventie a fondurilor structurale si de coeziune (vezi lista detaliata)

 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică, (CDT) inovare şi antreprenoriat
 2. Societatea informaţională
 3. Transport
 4. Energie
 5. Protecţia mediului şi prevenirea riscurilor
 6. Turism
 7. Cultură
 8. Regenerare urbană şi rurală
 9. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi firmelor, a intreprinderilor şi antreprenorilor
 10. Creşterea accesului la ocupare şi a sustenabilităţii pe piaţa muncii
 11. Creşterea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate
 12. Îmbunătăţirea capitalului uman
 13. Investiţii în infrastructura socială
 14. Mobilizarea pentru reforme în domeniul angajării şi incluziunii
 15. Consolidarea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi local
 16. Reducerea costurilor adiţionale care impiedică dezvoltarea regiunilor extreme
 17. Asistenţă Tehnică

Programele operaţionale (PO) sunt instrumentele de management prin care se realizează obiectivele Fondurilor Structurale:

1. Programe operaţionale sub obiectivul "Convergenţă":

2. Programe operaţionale sub obiectivul "Cooperare teritorială europeană":

sursa:http://www.adelbacau.ro

 

Progamare fonduri UE pentru perioada 2014 - 2020:

 

 ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL