Taxe și modalități de plată

TAXE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

 

 

NR.

CRT.

DENUMIRE TAXĂ TARIF AFERENT
1 Contravaloare paşaport simplu electronic 258 lei
2

Contravaloare paşaport simplu electronic pentru minori cu

vârsta cuprinsă între 0 – 12 ani, (valabil 3 ani)

234 lei
3

Contravaloare paşaport simplu electronic pentru minori cu

vârsta cuprinsă între  12 – 18 ani, (valabil 5 ani)

258 lei
4 Contravaloare paşaport simplu temporar 96 lei

 

 

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, plata taxei de paşaport se poate face prin internet banking, virament, mandat poştal sau în numerar, astfel: 

Pentru paşapoarte simple electronice şi temporare, plăţile se pot face:

1. on-line în sistem internet banking, dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul RO81TREZ351502602X005631, deschis de către Instituţia Prefectului Judeţul Harghita la Trezoreria Miercurea Ciuc.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP - ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN indicat mai sus, codul fiscal al Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita – CUI 4245470, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se efectuează plata.

În situaţia în care plata s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă.

2. Plata în numerar se poate face la casieriile unităţilor Trezoreriei Miercurea Ciuc, sau la casieria Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

3. Prin mandat poştal la sediile oficiilor poştale din judeţ.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP - ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN indicat mai sus, codul fiscal al Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita – CUI 4245470, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se efectuează plata. În acest caz documentul doveditor va fi factura emisă de ofoiciul poștal unde s-a efectuat plata.

 

Începând cu data de 06 iulie 2016 încasarea contravalorii taxelor de pașapoarte NU se face prin unitățile CEC Bank.

Actele necesare, tarifele și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.

 ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL