Taxe și modalități de plată

TAXE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

 

 

NR.

CRT.

DENUMIRE TAXĂ TARIF AFERENT
1 Contravaloare permis de conducere 68 lei
2 Contravaloare certificat de înmatriculare 37 lei
3 Contravaloare autorizaţie provizorie de circulaţie 13 lei
4

Contravaloare placă tip A, permanentă, de probă, temporară

şi provizorie

20 lei
5

Contravaloare două plăci tip A permanentă, de probă,

temporară şi provizorie

40 lei
6 Contravaloare o placă tip A permanentă preferenţială 65 lei
7 Contravaloare două plăci tip A permanentă preferenţială 85 lei
8 Contravaloare placă tip B 23 lei
9 Contravaloare placă tip B preferenţială 68 lei
10 Contravaloare placă tip C 17 lei
11 Contravaloare placă tip C preferenţială 62 lei
12 Contravaloare plăci 1A+1B permanente 43 lei
13 Contravaloare plăci 1A+1B permanente preferenţiale 88 lei
14 Contravaloare păstrare număr de înmatriculare 30 lei

 

 

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, plata tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poştal sau în numerar, astfel: 

Pentru contravaloarea tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii și a permiselor de conducere, plăţile se pot face:

1. on-line în sistem internet banking, dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul RO64TREZ351502601X005630, deschis de către Instituţia Prefectului Judeţul Harghita la Trezoreria Miercurea Ciuc.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP - ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN indicat mai sus, codul fiscal al Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita – CUI 4245470, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se efectuează plata.

În situaţia în care plata s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă.

2. Plata în numerar se poate face la casieriile unităţilor Trezoreriei Miercurea Ciuc, sau la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Harghita, din Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 11 – 13.

3. Prin mandat poştal la sediile oficiilor poştale din judeţ.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP - ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN indicat mai sus, codul fiscal al Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita – CUI 4245470, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se efectuează plata. În acest caz documentul doveditor va fi factura emisă de oficiul poștal unde s-a efectuat plata.

 

Începând cu data de 06 iulie 2016 încasarea contravalorii taxelor NU se face prin unitățile CEC Bank.

Actele necesare, tarifele și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.

 ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL