CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  12:30  Numar vizualizari:  3876

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: ŢIFREA ALEXANDRA MARIA

Date de contact:

Miercurea – Ciuc,

Strada: Nicolae Bălcescu , Nr. 1

Telefon/fax:0266- 311200

E-mail: cpeca.harghita@ana.gov.ro

Adresa web www.ana.gov.ro

                    http://www.anagov.ro/harghita/home

Program de lucru: luni -vineri de la 08:00 la 16:00

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita face parte din Centrul Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş (alături de Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş), structură componentă a Agenţiei Naţionale Antidrog şi se organizează şi funcţionează conform Hotărârii de Guvern numărul 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog şi a Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor numărul 52/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidtog.


Principalele atribuţii ale Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita sunt:

a) coordonează activităţile de reducere a cererii de droguri in plan local;
b) elaborează, monitorizează si coordonează, după caz, proiecte locale de prevenire;
c) monitorizează si coordonează activităţile instituţiilor locale cu competente in domeniu, ale organizaţiilor neguvernamentale si ale altor parteneri sociali implicaţi in implementarea la nivel local a Planului de acţiune;
d) implementează, la nivel local, proiectele si campaniile naţionale avizate de Serviciul reducerea cererii de droguri, conform procedurilor standard, in domeniul reducerii cererii de droguri;

e) iniţiază, susţin si monitorizează campanii de informare/educare, comunicare la nivel local, elaborează/ realizează materiale de informare si educaţie antidrog si, după caz, realizează acţiuni de cooperare cu structuri similare din statele vecine, cu acordul prealabil al conducerii Agenţiei;
f) constituie băncile proprii de date cu privire la activităţile de reducere a cererii si ofertei de droguri;

g) participa la elaborarea si realizarea de studii, analize si sinteze privind fenomenul drogurilor in plan local/ regional;

h) completează lunar grila de indicatori cu activităţile realizate;
i) colectează datele obţinute de la DIICOT si unităţile penitenciare privind evidenta infracţionalităţii la regimul drogurilor, precum si datele privind unităţile de detenţie, conform grilei de indicatori;

j) colectează datele de la instituţiile locale care furnizează servicii consumatorilor de droguri;

k) executa introducerea, in bază de date a Serviciului ORDT, a informaţiilor colectate de la instituţii conform fisei de urgenta si fisei de admitere la tratament;

l) participa la programe de formare continua si perfecţionare in domeniu, schimburi de experienţă, in colaborare cu alte instituţii de specialitate naţionale si internaţionale;

m) creează si actualizează propriile pagini de internet, cu avizul de specialitate al Agenţiei;

n) iniţiază si participa la activităţi de cercetare ştiinţifică in domeniu;
o) monitorizează activităţile instituţiilor si organizaţiilor neguvernamentale care asigura servicii de harm - reduction;

p) stabilesc planul individualizat, pe bază evaluării psihologice si sociale si in concordanta cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute in Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările si completările ulterioare;

q) asigura managementul de caz prin identificarea necesităţilor beneficiarului, planificarea, coordonarea si monitorizarea implementării masurilor din planul individualizat de asistenta;

r) acorda servicii de consiliere medicala, psihologica si sociala individuala si/sau de grup;

s) asigura consilierea consumatorilor de droguri pentru dezvoltarea si menţinerea motivaţiei beneficiarului si acorda servicii de psihoterapie;
t) asigura efectuarea testării multidrog;

u) realizează, in bază solicitării procurorului, evaluarea consumatorului, in scopul includerii acestuia in circuitul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri;

v) asigura furnizarea de servicii directe consumatorilor de droguri prin intermediul unor programe, proiecte sau unităţi - pilot specializate in furnizarea de servicii de asistenta integrata in adicţii;

w) cooperează cu furnizorii de servicii medicale, sociale si psihologice in vederea implementării planului individualizat de asistenta;

x) colaborează cu unităţile medicale in care se desfăşoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi, in vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri;

y) colaborează cu unităţile locale si cu organizaţiile neguvernamentale in vederea elaborării unor programe de asistenta, protecţie sociala si reinserţie socioprofesionala a persoanelor care au consumat sau consuma substanţe psihoactive;

z) asigura confidenţialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenţi de droguri incluşi in programul integrat de asistenta, conform normelor in vigoare;

aa) identifică si participă la atragerea de resurse financiare externe in vederea susţinerii materiale a obiectivelor strategice ale Agenţiei;

bb) conlucrează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia;

cc) îndeplinesc si alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei.


Servicii publice furnizate de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita:

 Servicii de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri:

roiecte, campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate;

    - Promovează implicarea voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire

    - Organizează cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, prevenirea criminalităţii, etc.)

   - Colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale

   - Oferă materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri

 

         Beneficiari: elevi, studenţi, părinţi, profesionişti, membrii ai comunităţii locale

 

 -Servicii de asistenţă integrată în adicţii:

 

- Servicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi droguri

- Servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)

- Servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)

- Servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri şi familia acestora)

- Servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice)

Beneficiari: persoane consumatoare de tutun, alcool şi droguri

Se asigură gratuitate şi confidenţialitate pentru toate serviciilor oferite în cadrul Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita.

 Se asigură gratuitate şi confidenţialitate pentru toate serviciilor oferite în cadrul Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL