COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  11:55  Numar vizualizari:  6673

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. A. Bucureşti

Direcţia Regională Drumuri Poduri Braşov

SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE MIERCUREA - CIUC 

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: ROMANESCU CĂTĂLIN

 

Date de contact:

Secţia de Drumuri Naţionale Miercurea-Ciuc, din cadrul AND – DRDP Braşov

Miercurea-Ciuc,

Strada Pictor Nagy Imre 77,

Cod poştal 530.112

Telefon: 0266/311.067, 311.028

Adresă e-mail: drumurihr@yahoo.com 

Adresă web: http://www.cnadnr.ro, http://www.drdp.rdsbv.ro/

Programul de lucru: 07:30 - 15:30

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA este o companie de interes strategic naţional ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice, în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Planul Naţional de Dezvoltare a teritoriului şi cerinţele economiei naţionale. Principalele obiective ale Companiei pentru perioada următoare sunt reprezentate de dezvoltarea reţelei de autostrăzi, construirea unei reţele de drumuri expres şi realizarea de centuri şi variante ocolitoare pentru oraşele mari.

Pentru a-şi desfăşura activitatea, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România are un sediu central în Bucureşti, în teritoriu fiind organizată în 7 Direcţii Regionale de Drumuri şi Poduri : DRDP Bucureşti, DRDP Craiova, DRDP Timişoara, DRDP Cluj, DRDP Braşov, DRDP Iaşi, DRDP Constanţa. Fiecare dintre regionale dispune de secţii de drumuri naţionale (SDN-uri) acestea fiind în total 44.

În plus, CNADNR dispune de un Centru de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) prin care se derulează activităţile de studiu şi cercetare ce se impun dezvoltării, modernizării şi întreţinerii reţelei rutiere.

La nivelul Judeţului Harghita funcţionează Secţia de Drumuri Naţionale Miercurea-Ciuc care răspunde de administrarea, proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere şi este punct de lucru al D.R.D.P. Braşov.

În cadrul SDN Miercurea Ciuc funcţionează 9 districte, ca structuri locale:


Denumire district 

Conducătorul districtului

Adresă poştală

Telefon

Program de lucru

1.

District Băile Tuşnad

Sing. Oprea Maria

Str. Oltului nr.49, Loc.

Băile Tuşnad

0745754866

07:00-16:00

2.

District Izvorul Mureşului

Ing. Colcer Remus

Str. Gării, nr. 178, Loc. Izvorul Mureş,

0745754864

07:00-16:00

3.

District Topliţa

Ing. Brindău Ştefan

Str. Ştefan cel Mare nr.117, Loc. Topliţa

0744354374

07:00-16:00

4.

District Lunca de Sus

Ing. Vonica Cristian

Str. Lunca de Sus nr. 1, Loc. Lunca de Sus

0745754868

07:00-16:00

5.

District Lacu Roşu

Ing. Nechifor Stelian


0742108429

07:00-16:00

6.

District Odorhei

Ing. Oniche Laurenţiu

Str. Beclean nr. 252, Loc.Odorheiu Secuiesc

0745754862

07:00-16:00

7.

District Harghita

Ing. Filip Cristian

Str. Harghitei nr. 161, Loc. Miercurea Ciuc

0745754863

07:00-16:00

8.

District Bucin

Ing. Marc Laurenţiu

Str. Carierei nr. 2,Loc. Gheorgheni

0746916265

07:00-16:00

9.

District Borsec

Sing. Brindau Anuţa

Str. Topliţei nr. 99, Loc. Borsec

0745754866

07:00-16:00

Principalele atribuţii ale Secţiei de Drumuri Naţionale Miercurea-Ciuc sunt:

 • realizează lucrări de întreţinere şi reparare a drumurilor;
 • elaborează proiectele de programe operative de pregătire a drumurilor, a bazelor de deszăpezire, a utilajelor şi echipamentelor din dotare în vederea asigurării viabilităţii pe timp de iarnă;
 • organizează şi asigură funcţionarea serviciului de iarnă, luând toate măsurile pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii specifice acestui sezon;
 • instituie restricţiile de circulaţie în cazuri de forţă majoră şi informează, pe cale ierarhică, despre implicaţiile acestora în scopul prevenirii evenimentelor rutiere şi minimizării pagubelor ce se pot produce;
 • asigură intervenţii prin echipe mobile, dotate corespunzător, pentru completarea mijloacelor de semnalizare (indicatoare rutiere) sau siguranţa circulaţiei (parapete, bariere de protecţie, etc.) pentru toate drumurile din administrare în funcţie de cerinţele şi importanţa acestora;
 • urmăreşte evoluţia stării tehnice a drumurilor din raza de activitate în funcţie de parametrii de stare tehnică (indicele de degradare, planeitate, capacitate portantă, rugozitate), respectând periodicitatea de investigare;
 • asigură pe plan local, în limita competenţelor acordate, coordonarea dezvoltării unitare a infrastructurii rutiere, în concordanţă cu O.G. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea. Nr. 82 / 1998;
 • urmăreşte comportarea în timp a tuturor lucrărilor din patrimoniu, respectând prevederile legale în domeniu;
 • exercită controlul traficului rutier, în vederea respectării de către utilizatori, a limitelor de masă şi/ sau gabarit permise sau a autorizaţiilor speciale de transport eliberate de organele în drept;
 • verifică modul în care, proprietarii terenurilor sau construcţiilor, respectă obligaţiile şi condiţiile legale, cu privire la zonele de siguranţă şi de protecţie ale drumurilor în conformitate cu destinaţia acestora;
 • participă în comisiile organelor locale în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru elaborarea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, în scopul desfăşurării corespunzătoare a traficului rutier.

Servicii publice furnizate:

 • punct de vânzare a rovinietei - birou contabilitate;
 • consultanţă în vederea obţinerii autorizaţiilor pentru lucrări, construcţii, evenimente în zona drumului naţional - birou tehnic;
 • informare asupra stării drumurilor naţionale pe perioada iernii - serviciul dispecerat.

Servicii oferite online pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ şi http://www.drdpbv.ro/:

 • procedura şi formularele necesare construcţiilor în zona drumurilor naţionale;
 • calendarul achiziţiilor publice a DRDP Braşov;
 • Lista lucrărilor în execuţie, variante ocolitoare şi restricţii impuse;
 • Puncte de distribuţie a rovinietei.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL