DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  11:45  Numar vizualizari:  5293

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: TAR GYŐNGYI

Date de contact:

Miercurea-Ciuc,

Strada Mikó nr. 1,

cod: 530.180, jud. Harghita.

Telefon: 0266/324.483, 0266/310.423

Numărul de fax: 0266-371.142

E-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro

Pagina web:http://www.aspharghita.ro/m/acasa.html

Program de audienţe:

Director executiv- miercuri între orele 11:00 şi 13:00

Director executiv adjunct de sănătate publică: joi între orele 08:00 şi 12:00

Director executiv adjunct economic:  luni între orele 08:00 şi 12:00

! Pentru avizări şi autorizări sanitare, program cu publicul este de luni până  miercuri între orele 8:00 şi 12:00

 

Direcţia de Sănătate Publică Harghita este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. 

Direcţia de Sănătate Publică Harghita evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

Direcţia de Sănătate Publică Harghita, prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.

Direcţia de Sănătate Publică Harghita, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice.

Direcţia de Sănătate Publică Harghita coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Direcţia de Sănătate Publică Harghita participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.


Principalele atribuţii ale Direcţiei de Sănătate Publică Harghita sunt:

Servicii publice furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Harghita sunt:

-   autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere; (pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, conform listei activităţilor si codurilor CAEN din Anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Sănătăţii 1030 din 2009);

-    autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare pentru activităţi precum:tratarea şi distribuţia apei potabile; zone naturale amenajate de îmbăiere; asistenţă medicală spitalicească; activităţile şi practicile nucleare; alte activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;

-    certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legale specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activităţilor;

-     asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice;

-     emiterea codului de parafă pentru medici;

-      înregistrarea unităţilor medicale cu personalitate juridică/S.R.L.-uri în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;

-     înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, fără personalitate juridică;

-   eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru activităţile conexe actului medical (angajaţi din unităţile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţene, indiferent de subordonarea acestor unităţi, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi asistenţii medicali şi moaşele);

-  acordarea, la cerere a asistenţei de specialitate de sănătate publică pentru avizarea proiectelor  de amplasare, amenajare, construire a unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei;

-   eliberarea avizului pentru deshumare şi transport cadavre;

-   efectuarea unor analize de laborator, microbiologice, chimice şi toxicologice de către laboratoarele instituţiei;

-   eliberarea certificatelor de conformitate pentru medici şi pentru asistenţi medicali;

-   avizarea mijloacelor de transport a deşeurilor periculoase;

-   avizarea mijloacelor de transport al alimentelor.


Servicii oferite online: accesarea paginii web http://www.aspharghita.ro vă oferă posibilitatea de a obţine informaţii cu privire la documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi certificatelor sanitare, dar şi aceea de a descărca cereri tip şi de a intra în posesia ultimelor noutăţi în domeniu.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL