DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  11:30  Numar vizualizari:  6079

Guvernul României

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: ABOS MARIA ELENA


Date de contact:

MIERCUREA CIUC,

Piaţa Libertăţii nr. 5,

Cod poştal 530140

Telefon: 0266 – 312 123, 0266 - 312 130, 0735 876 410

Fax: 0266 - 312 123, 0372 877 402

E-mail: tele@harghita.insse.ro

Adresă web: www.harghita.insse.ro

Program cu publicul: zilnic între orele 8:00 şi 16:00

Program de audienţe:  

Director executiv: marţi între orele 12:00 şi 14:00

Director executiv adjunct: joi între orele 12:00 şi 14:00


Institutul Naţional de Statistică (INS) este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului Statistic Naţional.

Institutul Naţional de Statistică este autoritatea naţională de statistică desemnată ca fiind organismul responsabil de coordonare a tuturor activităţilor la nivel naţional, în vederea dezvoltării, elaborării şi difuzării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie (EUROSTAT), cu privire la chestiuni statistice. Institutul Naţional de Statistică este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, conform Hotărârii de Guvern numărul 957/2005 republicată.

La nivelul regional şi local funcţionează în subordinea Institutului Naţional de Statistică, direcţiile regionale de statistică şi direcţiile judeţene de statistică, ca instituţii publice cu personalitate juridică:corespunzător structurii teritoriale a României. La nivelul judeţului Harghita se organizează şi funcţionează Direcţia Judeţenă de Statistică Harghita, componentă a Direcţiei Regionale de Statistică Dolj.

Direcţia Judeţenă de Statistică Harghita, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul I.N.S., în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor  statistice, elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statistice şi alte publicaţii  la nivelul judeţului spre a fi publicate.


 Direcţia Judeţeană de Statistică  are următoarele atribuţii principale:

- culegerea, verificarea, prelucrarea şi analizarea datelor statistice de la operatorii economici  şi  sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;

- organizarea şi elaboararea cercetărilor statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S.;

- organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;

- evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;

- îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor  asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;

- aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea  şi  publicarea  indicatorilor statistici;

- furnizarea către I.N.S.a datelor şi informaţiilor statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;

- informarea din proprie initiativă a administraţiei publice locale şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;

-  elaborarea / proiectarea anuarelor, breviareloe, buletinelor  şi  a altor publicaţii la nivelul judeţului spre a fi publicate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita  are dreptul:

-  să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;

-  să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;

- să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume imputernicite pentru aceasta în baza O.G. nr. 9/1992, privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea DJS  Harghita a documentelor si evidentelor necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS Harghita;

- să solicite de la I.N.S. date şi informaţii  statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.


Servicii publice furnizate de către  Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita :

-          oferirea de date statistice la cerere (Cererile de date statistice se pot adresa atât pe mail cât şi prin fax, poştă sau personal la secretariatul instituţiei. După primirea solicitarii şi analiza tipului de informaţie cerută, în funcţie de complexitatea datelor există 2 modalităţi de obţinere a acestora: 1.GRATUIT - în cadrul bibliotecii special amenajate în incinta sediului zilnic intre orele 8,00-16,00 şi de pe site-ul oficial al DJS Harghita www.harghita.insse.ro şi 2. CONTRACOST – în cazul publicaţiilor editate la nivel judeţean, a Anuarului Statistic şi Breviarului judeţului - unde se regasesc  date statistice la nivel de regional, judeţean şi pe localităţi).

Servicii online se pot accesa pe site-ul http://www.insse.ro şi în baza de date TEMPO online http://statistici.insse.ro/shop/

! Notă: Întocmirea devizelor de plată pentru furnizarea datelor contracost se face conform tarifarului stabilit  şi aprobat prin Ordinul Presedintelui INS nr.7693/29.12.2009 Servicii oferite online:   pe site-ul oficial ale INS Bucuresti www.insse.ro  şi în baza de date statistice TEMPO online (https://statistici.insse.ro/shop/)ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL