DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  10:40  Numar vizualizari:  6356

GUVERNUL ROMÂNIEI

Autoritatea  Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: LADÓ ZSOLT DÉNES

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Strada Progresului, nr. 14/A,

Cod poştal 530.240,

Telefon: 0266/312.060, 0266/314.967, 0743.169.646, 0730. 584.850

Fax: 0266/371.646

E-mail: office-harghita@ansvsa.ro, dsvhr@topnet.ro

Programul cu publicul: zilnic între orele 8:00 şi 16:00

Program de audienţe: zilnic între orele 8:00 şi 16:00

         Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 cu completările şi modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.

      Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi este finanţată din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii şi reprezintă autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor la nivelul judeţului. Numărul de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANSVSA, la propunerea DSVSA.

        Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita desfăşoară activităţi menite să apere sănătatea animalelor prin  acţiuni de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om; siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor; identificarea şi înregistrarea animalelor; autorizarea, omologarea şi acreditarea în domeniul sanitar-veterinar; inspecţia şi controalele sanitar-veterinare; stabilirea cerinţelor sanitar-veterinare şi controlul producerii, mişcării interne, punerii pe piaţă, comerţului, importului, tranzitului şi exportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului, precum şi alte atribuţii privind activitatea sanitar veterinară la nivel judeţean.


Servicii publice furnizate de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita:

înregistrarea şi identificarea animalelor (bovine, suine (porcine), ovine, caprine, cu excepţia ecvinelor (cai));

-    eliberarea avizului sanitar-veterinar pentru mişcarea intracomunitară/interjudeţeană  a animalelor;

-   eliberarea certificatului de sănătate animală şi transport intern şi extern, alte documente necesare în vederea mişcării / transportului animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar – veterinar;

-    eliberarea autorizaţiilor sanitar – veterinare de funcţionare a exploataţiilor animale a fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, parcurilor, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deşeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor;

-   înregistrarea şi autorizarea unităţilor de tăiere a animalelor, de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animală;

-   înregistrarea unităţilor de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală;

-    eliberarea paşapoartelor pentru animale;

-    acordarea de despăgubiri:

1.proprietarilor, crescători de animale, pentru animalele tăiate sau ucise în cadrul acţiunilor naţionale aprobate prin acte normative;  

2. persoanelor fizice sau juridice ale căror animale, diagnosticate pozitiv, au fost predate pentru sacrificare către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, conform legislaţiei în vigoare;

3. proprietarilor, crescători de animale, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv pentru împiedicarea transmiterii bolilor la om.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL