DIRECŢIA SILVICĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  10:15  Numar vizualizari:  5047

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

DIRECŢIA SILVICĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: MUTICĂ CĂTĂLIN

Date de contact:

Direcţia Silvică Harghita :

Miercurea -Ciuc ,

Strada Marton Aron nr. 78

E-mail : office@mciuc.rosilva.ro

Pagină web :    www.silvahr.ro

Telefon : 0372/749 822; 0266/371677;

Fax : 0266/312679

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva :

                                                           Bucureşti,

                                                            Bulevardul Magheru nr. 31, Sector 1

                                                           E-mail : rnp@rosilva.ro

                                                           Pagină web : www.rosilva.ro

                                                           Telefon: 021/3171005;

                                                            Fax : 021/3168428


Programul cu publicul: zilnic între orele 8:00 şi 16:30

         Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva este o regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură – Ministrul mediului și schimbărilor climatice, care funcţionează în baza Hotărârii de Guvern numărul 229/2009,  reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare..

         Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are în structura sa 42 de unităţi fără personalitate juridică şi 24 de unităţi cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea la nivel judeţean şi regional.

La nivelul judeţului Harghita funcţionează Direcţia Silvică Harghita, unitate fără personalitate juridică şi Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, unitate cu personalitate juridică.

          Direcţia Silvică Harghita  este unitatea, care pe raza judeţului Harghita reprezintă interesele şi îndeplineşte atribuţiile Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi care are ca scop gospodărirea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite potrivit legii, recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică. Totodată, administrează pe bază de contract pădurile unităţilor administrative locale şi pădurile private.

Direcţia Silvică Harghita are în subordine subunităţi fără personalitate juridică , ocoale silvice ( Tulgheş, Borsec, Topliţa, M-Ciuc şi Homorod) şi un centru de producţie (fructe de pădure şi carne de vânat) la Gheorgheni.

În vederea îndeplinirii obiectului de activitate Direcţia Silvică Harghita furnizează următoarele servicii  :

-          administrare fond forestier proprietate publică a statului;

-          administrare fond forestier al unităţilor administrativ- teritoriale ;

-          administrare fond forestier privat;

-          gestionare fonduri de vânătoare.

În cadrul serviciilor silvice , Direcţia Silvică Harghita execută activităţi cu caracter tehnic , economic şi juridic în scopul gestionării durabile a pădurilor , cu respectarea regimului silvic.

Servicii oferite online

-          rezervare cazare/inchiriere cabane silvice in sistemul oferit de RNP-Romsilva : www.rosilva-turism.roABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL