Economia
Categorie:   Prezentarea judeţului Harghita  
Data:  28.04.2011  Ora:  18:05  Numar vizualizari:  7741


Industria


Structura industriei este dominata de industria usoara, alimentara si forestiera traditionala. Activitatea industriala se concentreaza în cele doua municipii mai importante ale judetului, Miercurea-Ciuc si Odorheiu Secuiesc. Activitatile industriale s-au dezvoltat pentru exploatarea si industrializarea (prelucrarea) lemnului, industria alimentara (prelucrarea laptelui si carnii), textila, tricotaje si confectii. În economia judetului, de-a lungul anilor trecuti industria a evoluat ascendent, astfel ca în prezent pe lânga principalele ramuri industriale nemijlocit legate de resursele naturale care se gasesc în sol si subsol, activitatea industriala este prezenta prin mai toate ramurile sale. De remarcat este faptul ca în ultima perioada a crescut considerabil valoarea productiei lemnului prelucrat, mobilierul si produsele similare ocupând de departe primul loc si în exportul judetului. Industria textila este bine reprezentata în judet, materialele textile si articolele de îmbracaminte favorizând semnificativ balanta comerciala.


Industria usoara si agricultura ocupa aproximativ jumatate din forta de munca, ponderea turismului fiind nesemnificativa datorita slabei dezvoltari a infrastructurii, a comunicatiilor si telecomunicatiilor.


Agricultura


Desi numarul populatiei ocupate în agricultura este redus, aceasta are un rol important pentru populatie din punct de vedere existential. Terenurile agricole în proportie de 80% sunt de clase inferioare, productia fiind orientata în marea majoritate spre aprovizionare sau schimburi locale.


Datele statistice ne arata ca la 31 decembrie 2006 suprafata totala a judetului era de 663.890 ha, împartita pe urmatoarele categorii de terenuri:


Agricol 395.602 ha, din care:
Arabil 91.724 ha
Pasuni 146.483 ha
Fânete 156.598 ha
Vii 35 ha
Livezi 762 haNeagricol 268.288 ha, din care:
Paduri 237.681 ha
Ape si balti 4.252 ha
Teren neproductiv 8.461 ha
Curti si constructii 9.740 ha
Drumuri si cai ferate 8.154 haSectorul vegetal


Suprafata care detine cea mai mare pondere din terenul arabil de 91.724 ha este cultivata cu plantele furajere perene, cu un procent de 35,6%, si anume 32.639 ha. Raportat la suprafata totala agricola, suprafata ocupata de cereale este situata la un procent de 31%, care este în continua scadere fata de anii trecuti. Suprafata ocupata cu cartofi a fost de 14.491 ha, ceea ce reprezinta 16% din totalul suprafetei arabile. Se constata o scadere a suprafetelor cultivate cu sfecla de zahar cu 23%, ca urmare a lipsei cererii pe piata a culturii. Pentru îmbunatatirea structurii culturilor ar trebui extinse suprafetele cultivate cu plante energetice si industriale, ca rapita, inul pentru fibra, care încep sa se extinda pe arii cât mai mari de suprafete agricole în UE. Analizând productiile medii obtinute fata de anul precedent, se constata o scadere pronuntata a productiei la toate cerealele paioase, cauza principala fiind seceta excesiva. La productia de cartofi se observa o crestere de 25% fata de anul trecut, adica 220.292 tone în 2007, fata de 175.169 tone în 2006, cultura nefiind afectata de seceta într-o masura semnificativa.


Sectorul zootehnic


Sectorul de crestere a animalelor a înregistrat o diminuare destul de semnificativa a efectivelor de animale. Numarul bovinelor a scazut cu 2.129 capete fata de anul precedent, dar scaderi ale efectivelor se înregistreaza si la celelalte specii de animale. O crestere semnificativa se evidentieaza la ovine si caprine, cu 8.842 capete mai mult decât în anul 2006, la iepuri - cu 1.957 capete, la familiile de albine cresterea fiind de 1.000 de familii.


Comertul, serviciile si turismul


Bogatiile naturale ale acestor zone, în special padurile de fag si brad, au permis ca valorificarea produselor lemnoase sa fie o sursa importanta de venituri pentru populatie si locuitorii judetului au avut dintotdeauna legaturi comerciale cu tinuturile vecine.


Orasele si comunele judetului, în special pe vaile Muresului si Oltului au constituit o buna piata pentru grâu, porumb, fructe, zarzavaturi si vinuri aduse din judetele învecinate, din Moldova, Tara Bârsei si Vaile Târnavelor. Din produsele specifice târgurilor si pietelor cele mai semnificative sunt ceramica populara din Corund si Danesti, unelte din lemn, ciubere, tesaturi din cânepa si in, diverse produse alimentare. În prezent, în judetul Harghita societatile comerciale care desfasoara activitati de comert continua sa se mentina în numar ridicat si aproape în întregime aceastea sunt societati private.


Valoarea totala a exporturilor efectuate în anul 2007 a crescut cu 106,6% fata de 2006, importurile sporind - de asemenea - cu 142,5%. Procentul mult mai mare de crestere al importurilor în perioada de referinta comparativ cu cel al cresterii exporturilor, a condus la sporirea deficitului balantei comerciale fata de cel din anul anterior cu 131,87 procente.


Balanta comerciala este prezentata mai jos:


An 2006
(mii EURO)
2007
(mii EURO)
Import 231.979 330.672
Export 165.445 176.398
Deficit -66.534 -154.274


Cifrele prezentate reflecta cresterea superioara a exporturilor, în detrimentul importurilor în 2007, fiind în procent mai ridicat comparativ cu anii anteriori, ceea ce genereaza un deficit comercial sporit. Ponderea însemnata în activitatea de export în perioada de referinta o detin urmatoarele produse: mobila, îmbracaminte, textile, ziare si produse imprimate, cazane, turbine, motoare, încaltaminte, materiale plastice.


Importurile cele mai mari, realizate în anul 2007, se înregistreaza, în aceasta ordine, la cazane, masini si dispozitive mecanice, automobile, tractoare, biciclete, alte vehicule, accesorii si la materiale plastice si articole din materiale plastice, hârtie, carton, textile.


Principalele activitati de prestari servicii sunt: transporturile cu 29,7%, hoteluri si restaurante 18%, servicii financiare 10%, telecomunicatii 9,3%, tranzactii imobiliare 7,3%, reparatii autovehicule 6,1%, etc.


Turismul. Relieful variat deosebit de generos asigura un potential turistic de invidiat, care însa nu este valorificat decât în mica masura.


Unitatile de primire turistice clasificate în judetul Harghita pâna la 31.12.2007 sunt în numar de 572, structurate dupa cum urmeaza: 441 pensiuni agroturistice, 47 pensiuni urbane, 37 pensiuni turistice, 20 hoteluri, 8 moteluri, 6 cabane, 4 vile, 3 hoteluri pentru tineret, 2 campinguri, 2 hosteluri, 1 han si 1 apartament pentru închiriat.


Din clasificarea acestor structuri turistice dupa categorie, rezulta 60 de unitati cu 1 floare, 364 cu 2 flori, 34 cu 3 flori, 1 cu 4 flori, 11 unitati cu 1 stea, 67 cu 2 stele, 33 cu 3 stele si 2 unitati turistice de cazare cu 4 stele.


De asemenea, pâna la sfârsitul anului 2006 au fost omologate 16 pârtii de schi la nivelul judetului Harghita.Tendinte (prioritati)


Judetul Harghita se afla într-un proces continuu de evaluare si cautare a surselor si resurselor social-economice competitive atât pe plan regional, national cât si european.


Perioada de tranzitie pe care a parcurs-o scoate în evidenta faptul ca atât la nivelul autoritatilor locale cât si al cetateanului de rând se contureaza o noua mentalitate. Aceasta este reflectata de ideea potrivit careia pentru a fi competitiv la nivelul standardelor impuse de UE este necesara o evaluare profunda a resurselor de care dispune fiecare comunitate/zona si gasirea modalitatilor eficiente de exploatare a acestora, în sensul cresterii gradului de dezvoltare atât a regiunii cât si a standardelor de viata ale comunitatilor implicate în acest proces.


În Harghita acest proces a demarat relativ lent, fapt demonstrat de numarul restrâns al societatilor de exploatare a resurselor solului si subsolului, exceptie facând însa exploatarea si prelucrarea lemnului. Pe aceeasi panta de dezvoltare lenta se situeaza si activitatile din domeniul turistic, care cunosc pe de o parte o dinamica redusa în ceea ce priveste îmbunatatirea si modernizarea calitatii serviciilor din vechile statiuni balneo-climaterice, în timp ce în paralel se constata o crestere a dinamicii turismului rural.


Din analiza atenta a potentialului uman si a resurselor naturale de care se bucura judetul Harghita reiese faptul ca domeniile în care se pot dezvolta afaceri de succes sunt:


 1. Turismul
  • Turismul rural si agroturismul datorita cadrului natural unic: (Lacu Rosu, Lacu Sf. Ana, Cheile Bicazului), aerului puternic ozonat, drumetiilor montane, rezervatiilor naturale: Tinovul Mohos, Tinovul Luci, Pietrele Rosii, etc.;
  • Turismul cultural si religios se leaga de existenta monumentelor arhitectonice unice, monumentelor istorice, bisericilor, manastirilor si muzeelor;
  • Turismul balnear ofera posibilitatea tratarii a numeroase boli ca urmare a factorilor balneari existenti în judet (mofete, bai, sulfatare, namoluri si turba terapeutica) si apelor minerale curative;
  • Turismul sportiv dispune de conditii favorabile practicarii alpinismului, sporturilor de iarna si pescuitului sportiv;
  • Turismul activ si aventurier ofera posibilitati pentru practicarea ciclismului montan, pentru calarie, speologie, drumetii.
  • ferme zootehnice;
  • exploatarea si valorificarea culturii cartofului, sfeclei rosii;
  • exploatarea si valorificarea fructelor de padure;
  • societati care presteaza activitati de colectare a gunoiului menajer;
  • firme de salubritate;
  • amenajari urbanistice.
  • nemetalifera
  • metalifera
  • constructii de masini agricole;
  • confectii, tricotaje;
  • alimentara (lapte, carne, oua);
  • prelucrarea si exploatarea lemnului;
  • încaltaminte;
  • de prelucratoare si exploatare a lânii;

 2. Industria

 3. Agricultura

 4. Gospodarirea comunala
ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL