INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  09:45  Numar vizualizari:  6307

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul General al Poliţiei Române

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI:  MOLDOVAN RADU - SANDU

 

Date de contact:

Miercurea-Ciuc,

Strada: Tudor Vladimirescu nr. 34-36,

Cod poştal: 4100

Telefon cabinet: 0266/205.104

Telefon centrală: 0266/315.830

e-mail:cabinet@hr.politiaromana.ro

Adresă web: http://politiaharghita.ro/


Purtător de cuvânt:

Telefon: 0266/205.104

Mobil:0740.837.546      

Fax: 0266/371.751

E-mail: filip.gheorghe@hr.politiaromana.ro

Program de audienţe: în zilele de marţi între orele 16:00 – 18:00 şi

                                                       miercuri înter orele 12:00 – 16:00

Telefon de serviciu: 0266/205.006      

         Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a propietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

       Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public, specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. În îndeplinirea misiunilor care ii revin, Poliţia Română cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

   Inspectoratul Judeţean de Poliţie Harghita este potrivit prevederilor Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,  parte integrantă a Poliţiei Române şi se subordonează Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 Principalele atribuţii ale  Inspectoratului Judeţean de Poliţie Harghita sunt:

 - organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, patrimoniului, patrimoniului cultural- naţional precum şi activităţile de identificare şi reţinere a persoanelor urmărite în temeiul legi;

  -  organizează şi conduce acţiuni operative pe tot teritoriul judeţului, în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni care, prin modul de operare şi frecvenţă, pot lua amploare;

-   analizează trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, evoluţia fenomenului infracţional de natură judiciară, cauzele şi condiţiile care îl generează ori favorizează şi elaborează dispoziţii şi informări care vor fi supuse aprobării conducerii inspectoratului;

-   coordonează şi execută activităţi nemijlocite pentru depistarea şi prinderea persoanelor urmărite în baza legii, clarificarea situaţiei cadavrelor cu identitate necunoscută şi a persoanelor dispărute în împrejurări suspecte;

-     sprijină şi coordonează activitatea birourilor şi formaţiunilor de investigaţii criminale din cadrul subunităţilor de poliţie;

-     întocmeşte studii, documentări şi informări privind evoluţia fenomenului infracţional;

-    organizează şi coordonează activitatea de depistare şi prindere a urmăriţilor local şi general, de identificare a cadavrelor şi a persoanelor cu identitate necunoscută, clarificarea situaţiei persoanelor disparate;

-    monitorizarea monumentelor istorice, siturilor arheologice, muzeelor şi colecţiilor publice, expoziţii şi vernisaje, colecţii particulare şi lăcaşuri de cult;

-    sprijină, îndrumă şi evaluează activitatea din cadrul birourilor şi formaţiunilor de ordine publică şi poliţie rurală de la poliţiile municipale şi orăşeneşti, precum şi a celor de la birourile şi posturile de poliţie comunale, pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, protecţiei patrimoniului public şi privat pe teritoriul dat în competenţă acestora şi dispune ori propune măsuri de perfecţionare a activităţii formaţiunilor de ordine publică;

-   studiază cauzele şi condiţiile care au determinat ori favorizat săvârşirea de infracţiuni, analizează periodic evoluţia fenomenului infracţional, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte direcţiile de acţiune şi măsurile ce urmează a fi întreprinse la nivelul structurilor subordonate;

-   sprijină, îndrumă şi evaluează activitatea poliţiştilor de proximitate pentru realizarea parteneriatului cu societatea civilă, creşterea numărului activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale prin atragerea cetăţenilor la executarea misiunilor poliţiei, asigură prezenţa permanentă şi activă a acestora în mijlocul comunităţii, pentru rezolvarea problemelor cu care aceasta se confruntă;

-   coordonează activitatea din birourile (compartimentele) de poliţie care asigură climatul de siguranţă civică în zona campusurilor universitare;

-  cooperează cu Inspectoratul Judeţean şi structurile mobile ale jandarmeriei pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice la manifestaţiile publice la care participă un public numeros;

-   verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile împotriva primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali şi secretarilor primăriilor din localităţile rurale;

-   desfăşoară activităţi pentru avizarea firmelor de pază şi de sisteme de alarmare, în vederea înmatriculării la registrul comerţului;

-   verifică şi promovează regulamentele de organizare şi funcţionare a firmelor specializate de pază în domeniul sistemelor de alarmare şi dispecerate, în vederea autorizării lor de către IGPR;

-   verifică, în vederea avizării, personalul de pază înarmat, tehnicienii din societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi comisarii Gărzii Financiare, avizând anual ordinele de serviciu ale acestora;

-    acordă sprijin şi îndrumare agenţilor economici pentru organizarea pazei înarmate şi avizează planurile de pază a acestor obiective şi planurile de paza a transporturilor de valori monetare;

-    organizează, conduce si execută şedinţe de tragere cu armamentul din dotare pentru personalul din pază, înarmat al agenţilor economici, firmelor de pază, comisarii Gărzii Financiare, precum şi pentru cursanţii şcolilor de atestare profesională a agenţilor de pază;

-    monitorizează activitatea desfăşurată de poliţiile municipale şi orăşeneşti în domeniul supravegherii, îndrumării şi controlului traficului, al cercetării şi soluţionării accidentelor de circulaţie cu autori cunoscuţi şi necunoscuţi şi al prevenirii şi combaterii încălcării normelor rutiere;

-    participă la cercetarea accidentelor de circulaţie soldate cu decesul sau rănirea gravă a persoanelor implicate în evenimente rutiere;

-    execută măsurile întreprinse pentru asigurarea deplasării pe drumurile publice, în condiţii de deplina siguranţă, a delegaţiilor oficiale române şi străine, precum şi a unor transporturi de importanţă deosebită, cooperând cu celelalte instituţii abilitate din cadrul sistemului naţional de apărare;

-   organizează şi coordonează, în colaborare cu Autoritatea Rutiera Română (ARR) – Agenţia Harghita, controlul în trafic asupra legalităţii transporturilor comerciale de mărfuri şi persoane;

-   organizează şi coordonează, în cooperare cu Registrul Auto Roman (RAR) – Filiala Harghita controlul în trafic al stării tehnice a vehiculelor, pentru prevenirea accidentelor cauzate de circulaţia cu defecţiuni tehnice;

-  organizează şi verifică, împreună cu Secţia de Drumuri Naţionale Harghita (SDN), pe baza programelor comune de acţiune sezoniere, sistematizarea reţelei drumurilor naţionale în scopul menţinerii viabilităţii acesteia şi a îmbunătăţirii semnalizării rutiere;

-   avizează, împreună cu Secţia de Drumuri Naţionale Harghita (SDN) lucrările de construcţii şi amenajări rutiere în zona drumurilor de interes republican, coordonând activităţile similare desfăşurate de formaţiunile teritoriale, pentru lucrările în plan local;

-  colaborează cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita;

-  realizează activitatea de implementare a abaterilor la regimul circulaţiei în sistemul automat de evidenţă precum şi restituirea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare reţinute;

-  asigură informarea rutieră a participanţilor la trafic prin mass-media locală şi centrală;


Servicii publice furnizate de către Inspectoratul de Judeţean de Poliţie Harghita:

-   eliberarea licenţei/certificatului de transport pe baza documentelor necesare acestora. Documentele sunt disponibile on line pe adresa de web: http://politiaharghita.ro/

-   eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoane fizice şi juridice;

-  eliberarea permiselor de port-armă;

- eliberarea certificatului de cazier judiciar personae fizice şi juridice în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari;

-  avizarea firmelor de pază;

- avizarea anuală a ordinelor de serviciu a personalului de pază înarmat, tehnicienilor din societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare;

- avizează planurile de pază a  transporturilor de valori monetare;

-  organizarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, pentru personalul din paza înarmată a agenţilor economici, firmelor de pază, comisarii Gărzii Financiare, precum şi pentru cursanţii şcolilor de atestare profesională a agenţilor de pază;

- avizarea, împreună cu Secţia de Drumuri Naţionale Harghita (SDN), a lucrărilor de construcţii şi amenajări rutiere în zona drumurilor de interes republican, coordonând activităţile similare desfăşurate de formaţiunile teritoriale, pentru lucrările în plan local.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL