INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  09:45  Numar vizualizari:  5596

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Direcţia Regională în Construcţii Centru

INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII HARGHITA

CONDUCĂTROUL INSTITUŢIEI: FERENCZ MÁRTA ERZSÉBET

Date de contact:

Miercurea Ciuc

Str. Piaţa Libertăţii, Nr. 5, Camera 327

Telefon: 0266/371 429;

Fax: 0266/313205.

E-mail: harghita@isc.gov.ro

Program cu publicul:  luni, miercuri, joi între orele 8:30 şi 16:30,

                                    miercurea între orele 8:30 şi 18:30

                                   vineri între orele 8:30 și 14:00

Program de audienţe: marţi între orele 8.30 şi 10:30 şi joi între orele 14:30 şi 16:30

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii  este instituţia publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi organizată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii..

        Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat în Construcţii  este reglemetată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 63/2001, aprobată prin Legea 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

         În cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii funcţionează 7 direcţii regionale, instituţii fără personalitate juridică, dispuse pe structura regiunilor de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi Directivele europene. Serviciul control, calitate lucrări în construcţii numărul 2 judeţul Harghita este organizat şi funcţionează în cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Centru.

Principalele domenii de activitate ale Serviciului control, calitate lucrări în construcţii numărul 2 judeţul Harghita sunt regelementate prin regulamente de organiyare şi funcţuinare aprobate de Inspectoratul de Stat în Construcţii si se axează pe:

-  participarea, coordonarea, organizarea şi conducerea activităţii de control la nivel judeţean, în domeniul calităţii în construcţii şi respectării legalităţii în toate domeniile de activitate al Serviciilor de Control şi Inspecţie.


Servicii publice furnizate de către Serviciului control, calitate lucrări în construcţii numărul 2 judeţul Harghita:

- soluţionează reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor cu referire la probleme privind calitatea şi siguranţa  în exploatarea construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiei de construire ;

- emite acorduri / avize / autorizaţii pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor;

- acordă consultanţă în domeniul respectării disciplinei în construcţii;

- autorizează după proceduri bine stabilite diriginţi de şantier, responsabili cu controlul tehnic de calitate în construcţii, responsabili cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor, etc. (Direcţia Regională în Construcţii Centru)

-  participă la recepţia lucrărilor de investiţii realizate din fonduri publiceABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL