INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  09:00  Numar vizualizari:  18363

MINISTERULUI EDUCATIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: GÂRBEA PETRU-IOAN

Date de contact:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita

MIERCUREA CIUC,

Piaţa Libertăţii, nr 5, etaj 3

Telefon/Fax: 0266/312514; 0266/312148

E-mail: isjhr@isjhr.eduhr.ro

Web: www. isjhr.eduhr.ro

Program cu publicul: marţi şi joi între orele 9:00 şi 12:00;

                                      miercuri şi vineri între orele 9:00 şi 12:00

Program de audienţe:

 Inspector Şcolar General - marţi şi joi între orele 09:00 şi 12:00;

Inspector Şcolar General – miercuri şi vineri între orele 09:00 şi 12:00;


Unităţi subordonate  Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita:


  1. MIERCUREA CIUC

Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Miercurea Ciuc

Str Toplita Nr 20

Telefon/fax :0266/372139

 

Clubul Sportiv Şcolar Miercurea Ciuc

 Str Toplita Nr 20

Telefon/fax :0266/371415


Palatul Copiilor Miercurea Ciuc

Str. Topliţa nr. 20

Telefon/fax :0266/311833

  1. ODORHEIU SECUIESC

Clubul Copiilor Cimbora Odorheiu Secuiesc

Str Sintimbru Nr 17

Telefon/fax :0266/212268


Clubul Sportiv Şcolar Odorheiu Secuiesc

Str Kossuth Nr 43

Telefon/fax :0266/218338


  1. GHEORGHENI

Clubul Sportiv Şcolar Gheorgheni

Str B-Dul Lacu-Rosu Nr 3-5

Telefon/fax :0266/364378

  1. TOPLITA

Clubul Sportiv Şcolar Topliţa

Str Stefan Cel Mare

Telefon/fax :0266/341409

              Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita este serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei Naţionale cu personalitate juridică şi pune în aplicare, la nivel local, politicile, strategiile şi legislaţia naţională în domeniu. 

În structura inspectoratelor şcolare din judeţele cu învăţământ şi în limbile minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest tip de învăţământ. Aceşti inspectori şcolari sunt numiţi respectând procedurile prezentei legi, cu consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

             În structura inspectoratelor şcolare sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru problemele copiilor şi tinerilor proveniţi din medii socioeconomice dezavantajate.


 Principalele atribuţii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita sunt:

-   aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale la nivel judeţean;

- controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară;

-  controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;

- asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu;

-  coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ;

-  monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale pe aria judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului;

-   mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unităţile de învăţământ;

-  coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale din aria judeţului/municipiului Bucureşti;

-   prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Acest raport se face public;

-   aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial;

-   aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

-  acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;

-  monitorizează activităţile de constituire, de vacantare şi de ocupare a posturilor didactice din unităţile de învăţământ;

-  gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;

- înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua şcolară din raza lor teritorială, propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi;

-  realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar;

-  asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.


Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita  funcţionează pe baza Legii nr. 1/2011.


Servicii publice furnizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita:

-         asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională;

-    aigurarea personalului didactic necesar desfăşurării educaţiei ante-preşcolare se face de către autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu inspectoratele şcolare, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare;

-      organizarea programului educaţional de tip "A doua şansă", în vederea promovării învăţământului gimnazial pentru persoane care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul secundar, gimnazial;

-       stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică;

-       elaborarea de lucrări cu caracter metodic şi procedural pentru uzul personalului din învăţământul preuniversitar;

-    organizarea, desfăşurarea şi finalizarea examenului de capacitate, concursurile de admitere si a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ, precum şi concursurile şcolare pe obiecte de studiu si meserii, cultural-artistice şi sportive de la nivelul judeţului, în condiţiile legii;

-      asigurarea organizării, coordonării şi desfăşurării prin intermediul comisiei de bacalaureat judeţene a examenului de bacalaureat;

-       organizarea sesiunilor metodico-ştiinţifice de comunicări;

-       organizarea schimburilor de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;

-      organizarea inspecţiilor curente şi a celor speciale pentru definitivarea în învăţământ şi acordarea gradele didactice II şi I.


 Servicii publice online:

 La adresa de e-mail isjhr@eduhr.ro  a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita se pot obţine informaţii referitoare la:

-          Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita;

-          formulare de cereri pentru înscrierea candidaţii la concursuri organizate pentru mişcarea personalului didactic;

-          înregistrarea online a cererilor, petiţiilor şi sesizărilorABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL