INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  09:15  Numar vizualizari:  5680

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Inspecţia muncii

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: MALE DORIN

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Bd. Kossuth Lajos nr. 26,

Cod poştal 530230

Telefon: 0266/ 371.141

Fax: 0266/310.828

Email: info.public@itmharghita.ro

web: http://www.itmharghita.ro

Serviciul de relaţii cu publicul  - Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul:

Telefon 0266/371.141 interior.103

Fax. 0266/310.828

Programul de audienţe:

            ●inspector şef:miercuri  între orele 10:00 – 15:00

            ●inspector şef adjunct relaţii de muncă:marţi între orele  09:00 – 13:00

            ●inspector şef adjunct securitate şi sănătate în muncă:vineri între orele 09:00 – 13:00

         Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. Inspectoratul teritorial de muncă Harghita(denumit în continuare ITM Harghita) este organizat şi funcţionează în baza Legii nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, H.G.1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1360/2009 privind regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al inspectoratului teritorial de muncă. ITM Harghita exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

Servicii publice furnizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita:

 organizarea sesiunilor de informare privind cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii, la nivelul unităţilor şcolare, a angajatorilor, a angajaţilor, dar şi a cetăţenilor în cadrul conferinţelor de presă, prin intermediul mijloacelor mass-media. Aceste sesiuni de informare se organizează cu concursul majorităţii compartimentelor din cadrul ITM Harghita, respectiv: Compartimentul Control Relaţii de Muncă, Compartimentul Îndrumare Angajatori şi Angajaţi în domeniul Relaţiilor de Muncă, Evidenţa Muncii, Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă, Compartimentul legislaţie contencios;

-   acordarea de consultanţă în domeniul aplicării legislaţiei muncii prin personalul din cadrul Compartimentului de legislaţie contencios, între orele 9 – 12, de  luni până joi, sau la tel.  0266-311.019, interior 121;

-   oferirea de servicii de consultanţă/consiliere în cadrul activităţii de evidenţă a categoriilor de angajatori prevăzuţi de Legea nr.130/1999 şi a evidenţei contractelor individuale de muncă şi a  celorlalte acte ce se înregistrează la ITM Harghita. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon:               0266-371.141, interioare 112, 113 0266-371.141, interioare 112, 113;

-    consilierea angajatorilor în ceea ce priveşte aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei muncii (rezultă din înscrisurile prin care sunt notificate neconformităţile cu prevederile legale), cu prilejul efectuării acţiunilor de control,

-    consilierea angajatorilor în ceea ce priveşte aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă(rezultă din înscrisurile prin care sunt notificate neconformităţile cu prevederile legale);

-   primirea şi înregistrarea cererilor persoanelor juridice prin care solicită compensarea şi restituirea, după caz, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţiile datorate sau a sumelor de rambursat;

-    primeşte şi înregistrează cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele juridice pentru cesiunea de creanţe faţă de debitori, societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune ce urmează a fi înaintate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene;

-    verificarea legalitatăţii clauzelor înscrise în contractul individual de muncă şi înregistrează acest document în evidenţe;

-  preluarea, cu sprijinul Compartimentului Informatică, a registrelor generale de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

-    întocmirea şi completarea în termenul prevăzut de lege a carnetelor de muncă care se păstrează la ITM Harghita;

-   certificarea şi contrasemnarea pentru legalitate a înscrierilor, efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi completarea acestora la sediul unităţii;

-   eliberarea, conform prevederilor legale, la cerere, pe baza evidenţelor existente, a adeverinţelor care atestă vechimea în muncă a persoanelor care au încheiat contracte individuale de muncă înregistrate la ITM Harghita fără a avea întocmite carnete de muncă;

-   eliberarea/certificarea, la solicitarea persoanelor interesate, a adeverinţelor/certificatelor conform prevederilor legale;

-   primirea de la agenţii economici a declaraţiilor fiscale;

-   primirea şi înregistrarea la ITM Harghita, a contractelor colective de muncă ;

-   verificarea legalităţii încheierii contractului colectiv de muncă;

-   verificarea clauzelor negociate de părţile contractante în cadrul contractelor colective de muncă,

-   acordarea de asistenţă tehnică persoanelor juridice în elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;

-  sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

-  acordarea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii în muncă angajatorilor, persoane juridice şi fizice;

-   coordonarea activităţii de instruire şi informare a angajaţilor în domeniul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de munca şi urmăreşte activitatea de formare a specialiştilor în domeniu;

-   primirea sesizărilor pentru concilierea conflictului de interese.

 Servicii oferite online:

Pe site –ul instituţiei http://www.itmharghita.ro se găsesc aplicaţii care se pot descărca direct de pe site, documente şi formulare des utilizate şi care se pot chiar edita online, serviciu de buletin de ştiri, care funcţionează pe principiul de abonare prin e-mail, gratuit, după care cei abonaţi primesc noutăţile apărute direct în poşta lor electronică,  forum pentru dezbaterea problemelor apărute atât în folosirea programelor oferite de instituţie, cât şi alte probleme legate de activitatea instituţiei.

Alte informaţii online privind relaţiile de muncă şi sănătatea şi securitatea în muncă pot fi accesate şi pe site-ul Inspecţiei Muncii: http://itmonline.inspectiamuncii.ro.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL