INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  09:30  Numar vizualizari:  3628

MINISTERUL  AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: GLODEANU ADRIANA

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Strada Progresului, nr. 22,

Cod poştal 530240

Telefon/Fax:  0266/371.565,

E-mail: itcsmshr@clicknet.ro

Programul cu publicul: zilnic între 8:00 şi 14:00

Program de audienţe: luni şi miercuri între orele 10:00 şi 12:00


      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita este organizat prin Hotărârea Guvernului României nr. 716/02.09.1999 şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor.

     Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita îndeplineşte, în conformitate cu prevederile legale, următoarele atribuţii principale:

- efectuarea controlului calităţii în câmp şi în laborator şi eliberarea certificatelor oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor, supravegherea, monitorizarea şi acreditarea agenţilor economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;

-  eliberarea şi retragerea autorizaţiilor de funcţionare pentru agenţii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor;

- înaintarea propunerilor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte, către Inspecţia de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor;

-  întocmirea, la cererea agenţilor economici, a programelor anuale de multiplicare şi certificare şi urmărirea aplicării acestora;

-  exercitarea controlului pentru menţinerea calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în pre-control şi post-control, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;

-  urmărirea aplicării prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare şi aplicarea contravenţiilor şi sancţiunilor prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii şi dezvoltării regionale;

-  execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Inspecţia de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale.


Servicii publice furnizate de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita:

-   certifică oficial  puritatea biologică a loturilor semincere în câmp;

-   certifică oficial  valoarea de cultură a seminţelor şi a materialului săditor;

-  eliberează eticheta oficială "paşaport fitosanitar CE" numai după obţinerea procesului-verbal pentru eliberarea paşaportului fitosanitar emis de Unitatea Fitosanitară Harghita;

-   acreditează eşantionorul pentru a preleva eşantioane de seminţe destinate testării în laborator. Eliberarea certificatului de acreditare oficială de către autoritatea oficială atestă că eşantionorul acreditat oficial poate să efectueze prelevări de eşantioane din loturile de seminţe pentru care a fost acordată acreditarea;

autorizează operatorii economici care prestează activităţi de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului săditor. Autorizaţia se acordă separat, pe fiecare tip de activitate, eliberându-se următoarele tipuri de autorizaţii, în următoarele condiţii: a) autorizaţia de producere a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care multiplică sămânţă şi material săditor proprietate proprie sau sub responsabilitatea sa, conform normelor în vigoare şi operatorilor economici care prestează servicii de multiplicare a seminţelor şi materialului săditor proprietate a altor operatori economici autorizaţi în România sau firme recunoscute de autorităţi, organizaţii profesionale de profil din alte state membre ale UE, prin contracte de multiplicare;b) autorizaţia de prelucrare a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează una sau mai multe operaţiuni privind: condiţionarea, formarea loturilor, ambalarea, închiderea şi etichetarea seminţelor şi materialului săditor proprietate proprie sau prin contracte de prestări de servicii cu alţi proprietari, conform normelor în vigoare; c) autorizaţia de comercializare a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează operaţiuni de comerţ angro şi cu amănuntul, cu sămânţă şi material săditor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 şi ale normelor în vigoare; d) autorizaţie separată pentru fiecare punct de lucru, care deţine bază materială de producere, prelucrare sau comercializare, dacă sunt înregistrate oficial la registrul comerţului, cu excepţia celor care comercializează cu amănuntul seminţe şi material săditor către beneficiarii finali neprofesionişti.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL