MEDIA - finanțare pentru sectorul audiovizual

Subprogramul MEDIA: finantare pentru sectorul audiovizual

 

 

Finanţator:

Comisia Europeana, prin Agenţia Executiva pentru Educaţie, Audiovizual si Cultura (EACEA)

 

Obiective şi descriere:

În cadrul obiectivului de întărire a capacităţilor sectorului audiovizual european, una dintre priorităţile subprogramului MEDIA este îmbunătăţirea capacităţii operatorilor din sectorul audiovizualului de a realiza opere audiovizuale europene care să aibă potenţialul de a circula în Uniunea Europeană şi în afara acesteia şi de a facilita coproducţiile europene şi internaţionale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:

 • realizarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice şi de televiziune cum ar fi cele de ficţiune, documentarele, filmele de animaţie şi cele pentru copii, precum şi operele interactive, cum ar fi jocurile video şi multimedia cu un potenţial mai mare de circulaţie transfrontalieră;
 • activităţi care urmăresc să sprijine societăţile europene de producţie audiovizuală, în special societăţile independente de producţie, în vederea facilitării coproducţiilor europene şi internaţionale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

 

Beneficiari eligibili:

Prezentul anunţ de cerere de propuneri se adresează societăţilor europene ale căror activităţi contribuie la atingerea obiectivelor de mai sus şi, în special, societăţilor de producţie independente care au fost constituite în mod legal şi care au o experienţă pe care o pot demonstra.

Candidaturile din partea entităţilor juridice stabilite într-una din următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la articolul 8 din Regulamentul de instituire a programului „Europa creativă”:

 • statele membre ale UE;
 • ţările aderente, ţările candidate şi ţările potenţial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale şi cu termenii şi condiţiile generale de participare a acestor ţări la programele Uniunii stabilite în respectivele acorduri-cadru, decizii de asociere ale Consiliului sau acorduri similare;
 • ţările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederaţia Elveţiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această ţară;
 • ţările vizate de politica europeană de vecinătate, în conformitate cu procedurile definite împreună cu ţările respective în urma acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis şi pentru acţiuni de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite ţări sau regiuni pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste ţări sau regiuni şi a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu ţările sau regiunile respective.

 

Bugetul programului:

Bugetul total disponibil este de 5 milioane EUR. Contribuţia financiară acordată constituie o subvenţie.

Contribuţia financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect unic este o sumă forfetară de:

 • 60.000 EUR în cazul animaţilor;
 • 25.000 EUR în cazul documentarelor creative;
 • 50.000 EUR în cazul proiectelor de ficţiune, dacă bugetul de producţie estimat este de cel puţin 1,5 milioane EUR;
 • 30.000 EUR în cazul proiectelor de ficţiune, dacă bugetul de producţie estimat este mai mic de 1,5 milioane EUR.

 

 

Acţiuni eligibile:

 

Sunt eligibile activităţile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:

 • lungmetraje, animaţii şi documentare creative cu durata minimă de 60 de minute, destinate lansării în cinematografe;
 • filme de ficţiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, animaţii (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute şi documentare creative (unice sau seriale) cu durata de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării la televiziune;
 • proiecte de ficţiune care durează în total sau oferă o experienţă a utilizatorului totală de minimum 90 de minute, animaţii care durează în total sau oferă utilizatorului o experienţă totală de minimum 24 de minute şi documentare creative care durează în total sau oferă utilizatorului o experienţă totală de minimum 50 de minute, destinate în principal exploatării pe platforme digitale.

 

Pentru a fi inclusă în al doilea termen, cererea de sprijin trebuie depusă între 01.12.2015 şi 21.04.2016, data închiderii cererii de propuneri.

Durata maximă a proiectului este de până la 30 de luni de la data depunerii cererii.

 

Criterii de atribuire:

Se vor acorda puncte dintr-un total de 100, pe baza următoarei distribuţii:

 • Relevanţă şi valoarea adăugată europeană                                                  (50 de puncte):
  • calitatea proiectului şi potenţialul de distribuţie europeană;
 • Calitatea conţinutului şi a activităţilor                                                             (10 puncte):
  • calitatea strategiei de dezvoltare;
 • Difuzarea rezultatelor proiectului                                                                    (20 de puncte):
  • calitatea strategiei de distribuţie europeană şi internaţională şi de marketing
 • Organizarea echipei care va realiza proiectul                                                (10 puncte):
  • distribuţia rolurilor şi a responsabilităţilor echipei de creaţie faţă de obiectivele acţiunii propuse
 • Impact şi sustenabilitate                                                                                 (10 puncte):
  • calitatea strategiei de finanţare şi fezabilitatea proiectului.

 

Se acordă puncte suplimentare, în mod „automat”:

 • societăţilor candidate stabilite într-o ţară cu o capacitate de producţie redusă (10 puncte suplimentare);
 • societăţilor candidate stabilite într-o ţară cu o capacitate medie de producţie (5 puncte suplimentare);
 • proiectelor care vizează publicul tânăr                                   (10 puncte suplimentare);

 

Termen de depunere:

 

Dosarele trebuie transmise Agenţiei Executive (EACEA) utilizând formularul de înscriere online (formular electronic), cel târziu până la 21.04.2016, data închiderii cererii de propuneri, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului) (a se vedea secţiunea “Acţiuni eligibile”). Nu se acceptă nici o altă metodă de depunere a dosarelor. Solicitanţii trebuie să furnizeze toate documentele solicitate şi menţionate în formularele electronice.

 

Textul complet al ghidului, precum și formularele de candidatură se găsesc la adresa de Internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en

 


ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL