Programul Operațional Regional 2014-2020
Categorie:   Programe de finanțare 2014-2020  
Data:  9.10.2017  Ora:  07:07  Numar vizualizari:  611

Prezentare POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost adoptat în data de 23 iunie 2015 de către Comisia Europeană. Programul va continua să finanțeze investițiile din perioada 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate și educatională, IMM-uri, drumuri județene și turism), dar va finanța și noi categorii de proiecte (reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic). Prin intermediul celor 12 Axe Prioritare vor fi investiți, în următorii 7 ani, 8,25 miliarde euro alocați României pentru dezvoltare regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Axa Prioritară 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

 Beneficiari:

-          Infrastructura de inovare și transfer tehnologic acreditate conform legislaţiei în vigoare

-          Parcuri științifice și tehnologice acreditate conform legislației în vigoare

-          IMM în parteneriat cu ITT

     Informații privind ghidul și alte documente importante pentru această axă veți găsi aici.

 

 Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Beneficiari:

  1. -          IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an.       

     Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:

-          Microintreprinderile cu un istoric de funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (țn calitate de agenți economici)

 Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile țn infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Beneficiari:

-          Autoriățile publice centrale, precum și autoritățile și instituțiile publice locale.

-          Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice detinuțe și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale, inclusiv spații anexa de păstrare și stocare cum ar fi: spitalele, clădiri de învățământ, clădiri administrative, policlinici, penitenciare etc.

   Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Beneficiari:

 -          Autoritățile publice locale din localitățile urbane cu excepția municipiilor resedința de județ (posibil in parteneriat cu operatorul de transport public)

Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii reședințe de județ

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

Beneficiari:

 -         Autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile resedință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea.

Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari:

 -          Autoritățile publice locale din municipiile resedință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea.

Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Beneficiari:

 -          Unitaţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale) din municipiile resedință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea.

Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Beneficiari:

 -          Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea.

 Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.


Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Beneficiari:

 -          Autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati

Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerarii și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari:

-          Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor resedința de județ.

   Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

 Axa Prioritară 6 – Îmbunățățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN –T

Beneficiari:

-          Unitățile administrativ teritoriale, în calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean

-          În funcție de competențele asupra obiectivului de investiție se pot crea parteneriate între autoritaţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţe şi UAT oraş/municipiu/comună).

   Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.


Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice

Beneficiari:

-          Autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneriate între acestea.

-          În vederea asigurării concentrării teritoriale, implementarea se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, precum și pe teritoriul Deltei Dunării.

    Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.


Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătaţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitătile locale

Beneficiari:

 -          Autoritaţile administraţiei publice locale (UAT). Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii. Ministerul Sanatatii  pentru spitalele de urgenţa regionale.

   Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.


Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

 Beneficiari:

 -          Grupurile de acţiune locală (GAL), constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societaţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

   Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.


Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale

10.1 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Beneficiari:

 -          Unitaţile administrativ-teritoriale (autoritaţi ale administraţiei publice locale)

-          Instituţiile de învăţământ superior de stat

   Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.


Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

 11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

Beneficiar:

 -          Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Beneficiarii subsidiari ai intervenției sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.

    Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.


Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică

12.1 Asistența tehnică

 Beneficiari:

-         Autoritatea de Management și Organismele intermediare.

      Informații privind ghidul și alte documente importante pentru aceast domeniu de intervenție veți găsi aici.

 ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL