Programul Operaţional Regional 2017 -2020
Categorie:   Programe de finanțare 2014-2020  
Data:  8.08.2017  Ora:  06:18  Numar vizualizari:  619

Prezentare POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost adoptat în data de 23 iunie 2015 de către Comisia Europeană. Programul va continua să finanțeze investițiile din perioada 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate și educatională, IMM-uri, drumuri județene și turism), dar va finanța și noi categorii de proiecte (reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic). Prin intermediul celor 12 Axe Prioritare vor fi investiți, în următorii 7 ani, 8,25 miliarde euro alocați României pentru dezvoltare regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Axa Prioritară 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii reședințe de județ

Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Axa Prioritară 6 – Îmbunățățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale

Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică
ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL