Proiectul ACCES
Categorie:   Proiectul ACCES  
Data:  20.12.2011  Ora:  14:59  Numar vizualizari:  6053În perioada 20.05.2010 - 19.11.2011 Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita a implementat proiectul ACCES – accesibilitate, calitate, competenţă, eficienţă şi simplificare în furnizarea serviciilor publice de către instituţiile administraţiei publice din judeţul Harghita, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS 11341,  Axa prioritară 2. „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”,  Domeniul major de intervenţie 2.2 “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”,  Operaţiunea Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice.

Valoarea totală a proiectului cu TVA este de 1.070.679,500 lei, din care valoarea eligibilă este de 922.370,00 lei, iar contibuţia proprie a beneficiarului, (Instituţia Prefectului – M.A.I.) este de 138.355,50 lei.

Scopul propus şi urmărit este reducerea timpului de furnizare a serviciilor publice oferite cetăţenilor, mediului de afaceri şi sectorului ONG de către instituţiile publice din judeţul Harghita, menit să contribuie la realizarea obiectivului general al programului „îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către administraţia publică”.

Direcţiile de acţiune în vederea atingerii scopului propus al proiectului au fost:

  1. dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiei în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice oferite potenţialilor beneficiari,
  2. îmbunătăţirea mijloacelor şi căilor de comunicare interinstituţională, intrainstituţională şi dintre instituţiile publice şi cetăţean,
  3. asigurarea transparenţei actului decizional şi a parcursului rezolvării unei solicitări, petiţii sau reclamaţii.

Prin dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiei prefectului s – a urmărit înlocuirea şi realizarea unui nou sistem informatic integrat, ceea ce a presupus înlăturarea vechii structuri de cablare şi instalarea unei reţele moderne şi performante, crearea unei camere tehnice necesare găzduirii rackului şi celor 4 servere de mare capacitate care asigură funcţionarea la parametrii optimi a noii reţele interne şi a noilor aplicaţii informatice achiziţionate, dar şi interoperativitatea comunicaţională intrainstituţională şi interinstituţională.

Crearea portalului web al instituţiei, (realizată bilingv), a Intranetului şi introducerea aplicaţiilor informatice de tip registru electronic şi e-petiţie contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei mijloacelor  şi căilor de comunicare pe cele trei linii relaţionale ale instituţiei: intra-instituţional (în interiorul instituţiei – registru electronic), inter-instituţional (cu instituţiile publice din exterior - INTRANET) şi extra-instituţional (cetăţenii, sectorul privat şi societatea civilă) în termeni de timp şi cost. Totodată, în scopul creşterii gradului de cunoaştere a serviciilor publice oferite de către instituţiile publice deconcentrate şi a celorlalte organe centrale reprezentate la nivel local, atât în rândul autorităţilor publice locale şi a comunităţilor pe care acestea le coordonează, cât şi a sectorului privat şi societăţii civile au fost elaborate bilingv şi distribuite: 1 500 de ghiduri ale serviciilor publice oferite de către instituţiile publice din judeţul Harghita, 15 000 de broşuri – un repertoriu al instituţiilor publice deconcentrate şi a celorlalte organe centrale reprezentate la nivel local cu datele de contact ale acestora.

Asigurarea transparenţei actului decizional şi a parcursului  rezolvării unei solicitări, petiţii sau reclamaţii este rezultatul aplicaţiilor de tip back –end prin intermediul cărora potenţialii beneficiari ai serviciilor publice vor putea să se adreseze instituţiei prefectului online, avînd în acelaşi timp posibilitatea de a urmări în ce măsură solicitarea, petiţia sau reclamaţia a fost rezolvată. Transparenţa acţiunilor care implică relaţia instituţiei prefectului cu potenţialii beneficiari de servicii publice urmăreşte creşterea şi întărirea relaţiei dintre cele două sfere publică şi privat.

Schimbarea atitudinii faţă de responsabilitatea pe care o conferă ocuparea unei funcţii publice, dar şi dorinţa de a familiariza reprezentanţii instituţiilor publice cu noile modalităţi de comunicare şi  gestionare a informaţiei, dar şi a bazelor de date au stat la baza organizării în cadrul proiectului a 2 seminarii şi 4 cursuri tematice distincte. În cadrul acestora participanţii au avut posibilitatea de a-şi însuşi concepte de dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse, concepţia şi modul de administrare al conţinutului portalului Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, în interesul instituţiei şi comunităţilor locale pe care le reprezintă aceştia, dar şi noi concepte din sfera administraţiei publice virtuale, cu experimentarea practică a unor aplicaţii informatice de genul registrului electronic, intranetului sau bazelor de date.

Considerăm că prin atingerea tuturor acestor rezultate Instituţia Prefectului Judeţul Harghita a contibuit la relizarea scopului general al reformei în administraţie şi anume dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiei în interesul general al cetăţenilor judeţului Harghita şi nu numai, precum şi acela de a fi mai aproape de cetăţean.Documente atasate
Ghidul serviciilor publice furnizate de instituţiile publice din judeţul Harghita, Descarcari: 15
ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL