SERVICIUL JUDEŢEAN DE METROLOGIE LEGALĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  06:40  Numar vizualizari:  5051

MINISTERUL ECONOMIEI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

DIRECŢIA  REGIONALĂ  DE  METROLOGIE  LEGALĂ  BRAŞOV

SERVICIUL JUDEŢEAN DE METROLOGIE LEGALĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: BARA GABIRELA

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

str. Tudor Vladimirescu, nr. 29,

 cod poştal - 530173

Tel. (0266) 312 934,

Fax (0266) 312 934,

e-mail: sjmlhr@yahoo.com

Program cu publicul: persoana responsabilă – şef serviciu

Program de audienţe: şef serviciu vineri – între orele 9:00 şi 12:00 .

         Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Harghita - este unitate teritorială, fără personalitate juridică, a Biroului Român de Metrologie Legală, care funcţionează în subordinea Direcţiei Regionale de Metrologie Legală Braşov, conform Hotărârii de Guvern numărul 193/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Biroul Român de Metrologie Legală funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi are ca misiune principală asigurarea bazei ştiinţifice a uniformităţii şi exactităţii măsurătorilor în România.

În structura Biroului Român de Metrologie Legală funcţionează direcţiile regionale de metrologie legală Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Timişoara, unităţi fără personalitate juridică, care au în zona lor teritorială mai multe judeţe.

Direcţia Regională de Metrologie Legală Braşov  - DRML 7 are în zona teritorială de competenţă următoarele judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, conform anexei nr.2 din H.G. nr.193/2002 .

 Principalele atribuţii ale Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Harghita sunt:

-        asigură exactitatea şi uniformitatea măsurărilor;

-        protejează persoanele fizice şi juridice împotriva efectului nociv al unor măsurări incorecte sau false;

-        efectuează controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare din domeniile de interes public (sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale), prin etalonări/verificări (verificare metrologică periodică, verificare metrologică după reparare sau modificare, inspecţie şi testare inopinată, supraveghere metrologică a utilizării).

-        eliberează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, următoarele documente:

a)      avize pentru repararea /modificarea şi montarea mijloacelor de măsurare;

b)      certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE;

c)      autorizaţii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare,  respectiv de verificator metrolog persoană fizică;

d)     avize metrologice.


Servicii publice furnizate de către Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Harghita:

-        eliberarea avizelor pentru repararea /modificarea şi montarea mijloacelor de măsurare;

-        eliberarea de certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE;

-        eliberarea autorizaţiilor pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare,  respectiv de verificator metrolog persoană fizică;

-        emiterea avizelor metrologice;

-        efectuarea etalonări/verificări metrologice pentru mijloace de măsurare utilizate de către operatori economici/ instituţii publice/ persoane fizice, pentru sortimentele la care laboratorul de verificări metrologice are competenţă recunoscută.(Informaţii suplimentare se pot obţine de la responsabilul tehnic al laboratorului - tel: 0266-312934, mobil: 0745-315515);

-        autorizarea laboratoarelor de verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. (Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon.: 0266-312934, mobil: 0744544905);

-        efectuarea activităţii de atestare a laboratoarelor de etalonări ale mijloacelor de măsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal pentru operatori economici.(Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0266-312934, mobil: 0744544905);

-        avizarea activităţile de reparare, montare şi modificare ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal pentru operatori economici.(Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0266-312934, mobil: 0744544905);

-        efectuarea verificărilor tehnice ale mijloacelor pentru jocuri de noroc la operatorii economici care organizează asemenea activităţi.(Informaţii suplimentare se pot obţine de la responsabilul tehnic al laboratorului -                            tel: 0266-312934, mobil: 0745-315515)ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL