SERVICIUL JUDEŢEAN HARGHITA DIN CADRUL ARHIVELOR NAŢIONALE
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  06:42  Numar vizualizari:  5382

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Arhivele Naţionale

SERVICIUL  JUDEŢEAN HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: BÁNYAI DANIEL PÉTER

Date de contact:

MIERCUREA CIUC,

Str. Bulevardul Frăţiei nr. 6,

Cod poştal 530112

Telefon:  0266/312598

Fax: 0266/312598

E-mail: harghita@arhivelenationale.ro

Adresă web: http://www.arhivelenationale.ro

Program cu publicul: : luni-miercuri:  08:30 – 16:30,

                                         joi: 08:30 – 18:00;

                                        vineri: 08:30 – 14:00

Program de audienţe:   luni 13 – 15;

                                              joi 14 – 15.


MIERCUREA CIUC,

Str. Bulevardul Frăţiei nr. 6,

Cod poştal 530112

 Telefon:  0266/312 598

Fax: 0266/312 598

E-mail: harghita.an@mai.gov.ro

Adresă web:http://www.arhivelenationale.ro/

Program cu publicul: : luni şi miercuri între orele 8:30 – 16:30,

                                        joi între oele 8:30 – 18:00;

                                        vineri între orele 8:30 – 14:00

Program de audienţe:   luni între orele 13:00 şi 15:00;


            Arhivele Naţionale se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii de Guvern 1376/2009,  ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prin reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naţionale, la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale şi a Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale, la nivel de servicii.

            Arhivele Naţionale se organizează la nivel central şi teritorial. Aparatul central este organizat la nivel de direcţie şi are în subordine 41 de servicii judeţene ale Arhivelor Naţionale şi Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale.


Principalele atribuţii ale  Arhivelor Naţionale:

-        Arhivele Naţionale administrează, supraveghează şi acordă protecţie specială Fondului Arhivistic Naţional al României adică acelor  documente  create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private, economice, sociale, culturale, militare şi religioase, precum şi de către persoanele fizice.

-        acordă asistenţă de specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente. Controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun.

-        elaborează, în conformitate cu prevederile legii, norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice,

-        preiau de la creatorii şi deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României,

-        elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice, inclusiv pentru clasificarea şi includerea în Fondul Arhivistic Naţional al României a documentelor prevăzute la art. 2, care se dau publicităţii, după caz;

-        controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii;

-        preia de la creatorii şi deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezenta lege;

-        asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine;

-        asigură documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate;

-        constituie şi dezvoltă banca de date a Arhivelor Naţionale şi reţeaua automatizată de informare şi documentare arhivistică, stabileşte măsuri pentru corelarea tehnică şi metodologică şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistică şi a compartimentelor similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare;

-        asigură, prin Facultatea de Arhivistică şi Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, pregătirea şi specializarea personalului necesar desfăşurării activităţilor arhivistice;

-        la cerere sau din oficiu atestă dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;

-        autorizează scoaterea temporară peste graniţă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul expunerii sau documentării cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale internaţionale;

-        întreţine şi dezvoltă relaţii cu organele şi instituţiile similare din străinătate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea; asigură aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind domeniul arhivistic şi participă la congrese, conferinţe, reuniuni şi consfătuiri arhivistice internaţionale;

-        asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv în apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât în timp de pace, cât şi la mobilizare sau război.


Servicii publice furnizate de către Serviciul Judeţean Harghita al  Arhivelor Naţionale :

-          acordare de asistenţă de specialitate şi control la creatorii şi deţinătorii de arhivă de pe raza de competenţă.

-          eliberarea, contra cost, la cerere, după documentele pe care le deţin copii, certificate, extrase privind drepturile individuale ale cetăţenilor, organizaţiilor, instituţiilor publice.

-          punerea la dispoziţie a spaţiului din sălile de studiu  pentru studierea documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, care pot fi cercetate în scopuri ştiinţifice/jurnalistice, pentru elaborarea unor lucrări de specialitate, studii, articole, comunicări, expoziţii, emisiuni Radio, TV, etc.

-          acordarea de asistenţă de specialitate şi asigurarea desfăşurării unitare a operaţiunilor  arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente.

 Servicii oferite online: adresele unde acestea pot fi găsite (ex. formulare, lista de acte/documente necesare obţinerii/rezolvării serviciului/solicitării primite din partea publicului interesat/beneficiar, programul de funcţionare şi durata de obţinere/soluţionare a acestora: e-mail: harghita.an@mai.gov.ro, pagină web: www.arhivelenaţionale.roABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL