Vizită de lucru - Berlin, 17 - 20 iunie 2007
Categorie:   Evenimente  
Data:  10.05.2011  Ora:  22:00  Numar vizualizari:  5411

În perioada 17-20 iunie, domnul Paşca Horaţiu-Alin, în calitate de promotor al Reţelei Judeţene a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, a participat la vizita de informare şi documentare pe teme europene organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România la Berlin, ca rezultat al selecţiei realizate în urma depunerii formularelor de aplicaţie de către membrii Reţelei Naţionale a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană interesaţi în a lua parte la o astfel de acţiune.

Delegaţia a fost formată din 9 multiplicatori şi a fost însoţită de doamna Doina Şerban, din partea Reprezentanţei Comisiei Europene şi de domnul Fabio Moro, din partea Echipei NSO.

Prima întâlnire de lucru a avut loc la sediul Biroului Parlamentului European la Berlin [European Parliament Office in Berlin] , unde d-nul Klaus Loeffler ne-a prezentat activitatea acestei instituţii în teritoriu (circumscripţiile parlamentarilor germani şi europeni din partea Germaniei). Un aspect interesant reţinut a fost faptul că activitatea de lobby este una curentă în rândul eurodeputaţilor germani, fiecare grup de interes naţional (Asociaţia Crescătorilor de Animale din Germania, de exemplu) apelând direct la reprezentanţii în Parlamentul European pe care i-au votat pentru ca aceştia să le promoveze interesele în procesul de elaborare a politicilor europene, discuţiile purtându-se chiar în pauzele şedinţelor parlamentare, în holul acestei clădiri (în engleză „lobby” însemnând “hol”).

La Reprezentanţa Comisiei Europene la Berlin [Representation of European Commission in Berlin] am primit informaţii cu privire la suplimentarea fondurilor europene alocate Germaniei pentru activităţi de informare şi comunicare europeană în primul semestru 2007, ca stat deţinând preşedinţia Consiliului Uniunii Europene pentru această perioadă. Totodată, interlocutorul nostru, d-nul Stefan Forester, ne-a explicat faptul că în contextul amintit există o presiune crescută din partea Bruxelles-ului pentru ca procesul de comunicare a activităţilor Uniunii în această perioadă către cetăţenii germani să fie eficient şi eficace. Prin urmare există o competiţie informală între statele care deţin preşedinţia Consiliului în ce priveşte organizarea acţiunilor de promovare şi vizibilitate ale Uniunii la nivel local.

La Departamentul de Comunicare Europeană din landul Berlin [European Communication Department in the land of Berlin], cu sediul în clădirea primăriei oraşului-stat Berlin , am purtat discuţii cu d-na Maria Luise Loeper, şeful acestei structuri. Am aflat aici că primarul oraşului Berlin este în acelaşi timp şi guvernatorul landului Berlin şi am fost informaţi asupra activităţilor de informare organizate pentru comemorarea în Germania a 50 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma (organizarea unui turneu de promovare a Uniunii Europene, prin amenajarea unor corturi în formă de stea cu standuri de informare şi purtarea unor discuţii tematice între europarlamentarii germani şi tinerii şi oficialităţile locale în 52 de oraşe mici din Germania – parteneriat între Biroul Parlamentului European la Berlin, Reprezentanţa Comisiei Europene la Berlin, Reprezentanţa Comisiei Europene la Berlin şi autorităţile publice locale). În plus, pentru atingerea unui grad optim de absorbţie a Fonsurilor Structurale alocate Berlinului, primăria oraşului a suportat costuri de instruire la Bruxelles pe o perioadă de 6 luni a unei echipe de experţi care, de câţiva ani, întocmesc proiecte pentru atragerea acestor fonduri, cu o eficienţă maximă.

Cea de-a patra vizită a fost făcută la Biroul de Presă şi Informare a Guvernului German [Press and Information Office in Berlin] , al cărui şef este purtătorul de cuvânt al executivului. Pentru a ne face o imagine despre activitatea acestei instituţii, d-na Waltraud Jahn-Hommer ne-a prezentat câteva date relevante: aproximativ 500 de angajaţi şi un buget de 5 milioane EUR pentru activităţi de informare şi comunicare pe perioada ianuarie – iunie 2007. În organizarea acţiunilor de comunicare, Biroul Federal de Presă şi Informare a intrat în parteneriat cu Centrele Europe Direct de pe tot teritoriul Germaniei. Concluziile desprinse din studiile şi sondajele efectuate de acest organism în 2007 cu privire la percepţia cetăţeanului german despre Uniunea Europeană este următoarea: „Uniunea nu este foarte aproape de oameni”, „se cheltuie mulţi bani la nivel comunitar”, „există multă birocraţie la Bruxelles” şi „U.E. nu aduce nimic cetăţeanului european”. Cu privire la aceste aspecte, reprezentantul Biroului de Presă şi Informare a precizat că se lucrează la creşterea vizibilităţii Uniunii în rândul cetăţenilor europeni care, în ultimă instanţă, sunt contribuabili neţi la bugetul acesteia şi sunt îndreptăţiţi să cunoască modul în care aceasta cheltuieşte banii publici.

În ceea ce priveşte Centrul Europe Direct din Berlin [Europe Direct Berlin] (centrul de informare europeană), aici ne-au fost aduse la cunoştinţă activităţile pe care Centrul le-a întreprins în acest an şi acţiunile planificate până la sfârşitul anului, printre care şi susţinerea – în luna iulie a acestui an – a unui training cu privire la experienţa germană în accesarea Fondurilor Structurale, eveniment ce va avea loc la Sibiu şi va fi derulat în parteneriat cu autorităţile publice locale române.

În acest sens, parteneriatul strategic cu instituţii care pot asigura co-finanţarea şi managementul proiectelor de informare, asigurându-se în acelaşi timp vizibilitate şi promovare reciprocă, este soluţia optimă pentru realizarea cu succes a acestor activităţi sub aspect cantitativ şi calitativ. Persoana de contact a fost d-nul Romy Schluter, coordonatorul Centrului Europe Direct din Berlin. De reţinut faptul că în Germania există 50 de Centre Europe Direct.

În continuare am vizitat sediul Centrului Euro Info din Berlin [Euro Info Centre Berlin], care furnizează informaţie europeană şi acordă consultanţă în identificarea surselor de finanţare sectorului privat, gestionând o reţea de peste 100.000 de companii locale (EU-Net Berlin-Brandenburg). Activităţile de bază ale Centrului Euro Info din Berlin, cuprinse în prezentarea făcută de către d-na Anke Wiegand, sunt: consultarea, organizarea de evenimente de informare şi comunicare europeană, ateliere de lucru pe diverse teme, organizarea de excursii la Bruxelles pentru oamenii de afaceri, căutarea - la cerere - a unor acte normative comunitare, precum şi elaborarea unui buletin informativ privind acţiunile desfăşurate de această instituţie.

Ultima vizită de lucru a avut loc la sediul Reţelei Mişcării Europene din Germania [European Movement Network Germany], care are drept obiectiv îmbunătăţirea comunicării dintre UE şi cetăţeni şi îmbunătăţirea procesului de implementare şi coordonare a politicilor europene în Germania. În ce priveşte existenţa unor instituţii membre ale acestei reţele în ţara noastră, secretarul European Movement Network Germany, d-nul Christoph Linden, ne-a informat că nu are cunoştinţă de vreo activitate prin care România să se fi evidenţiat în cadrul acestei reţele în ultimii ani. Reţeaua are legături directe cu Parlamentul European şi Comisia Europeană, fiind deseori în măsură să comunice membrilor informaţia europeană pe canalele proprii mai repede decât aceste instituţii o fac pe cale oficială.

Sub aspect turistic, au fost vizitate clădirile şi monumentele reprezentative ale oraşului (Berlinul arhitectonic): poarta Brandenburg, sediul primăriei, turnul televiziunii, etc., precum şi Parlamentul Germaniei, bucăţi din Zidul Zerlinului, memorialul adus Holocaustului (Berlinul politic).

Impresia personală generală cu privire la această vizită este una foarte bună, detaliile organizatorice fiind bine puse la punct, interlocutorii noştri germani fiind pregătiţi şi generoşi cu informaţia pe care ne-au furnizat-o. Din punct de vedere profesional consider că evenimentul şi-a atins obiectivul propus, acela de familiarizarea a multiplicatorilor cu acţiunile specifice de informare europeană organizate şi derulate de către instituţiile de profil din Germania, cu atât mai mult cu cât acest stat deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în această perioadă.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL